Roberta - Peabs digitala medarbetare

”Roberta”, vår digitala medarbetare, arbetar sedan en tid med arbetsuppgifter i några av Peabs verksamheter i Sverige och Norge som till exempel redovisning, kund- och leverantörsreskontran samt HR. Genom automatisering av repetitiva, monotona, manuella arbetsmoment avlastas våra medarbetare. Det gör att de med sin kompetens kan fokusera på mer värdeskapande insatser. Med hjälp av ny teknik förenklas, förstärks och effektiviseras arbetet för våra medarbetare.

Roberta är en mjukvarurobot, så kallad Robotic Process Automation (RPA), vilket innebär att mänskligt tillvägagångssätt efterliknas (Robotic) och genomförs i en följd av aktiviteter/arbetsflöden (Process) utan mänskligt ingripande (Automation).

När Roberta tar över arbetsuppgifter leder det till positiva konsekvenser för såväl Peab som våra medarbetare. Processerna blir säkrare och utförs mer konsekvent och tillförlitligt. Arbetsuppgifterna kan genomföras dygnet runt, året runt. I och med att man kan överlåta de mest monotona, repetitiva uppgifterna till Roberta kan man frigöra tid som medarbetare istället kan lägga på kvalitativa arbetsuppgifter som ökar affärsvärdet.

En annan fördel med RPA är att robottekniken är förhållandevis enkel att implementera. Den kräver inte någon systemintegration och kan användas där systemintegrationer inte är möjliga eller inte är kostnadseffektiva.

Automatisering av arbetsuppgifter:

  • Avlastar vid rutinartade/återkommande arbetsuppgifter och processer.
  • Minskar risken för fel vid repetitiva arbetsmoment och processer.
  • Kräver inga anpassningar av inblandade system.
  • Förbättrar arbetstagarens digitala arbetsmiljö.
  • Ger kortare handläggningstider.

Otaliga möjligheter

Roberta har visat att det är möjligt att använda ny smart teknik för att jobba med verksamhetsutveckling. Nu när Roberta varit igång en tid, föds hela tiden nya idéer. Nästa steg för Peab är att utforska möjligheterna för robotisering inom övriga verksamheter och processer.

Genom fortlöpande automatisering kan vi ständigt vidareutveckla vår förmåga och vår kapacitet att leverera på ett effektivare sätt nu och i framtiden.

Robothunden Buster förhindrar byggfel

Att robothunden Buster går runt själv på en byggarbetsplats är inget att höja på ögonbrynen över. Han är en del i ett SBUF*-finansierat utvecklingsprojekt som Peab driver tillsammans med Centret för byggrobotik vid Lunds Tekniska Högskola. Busters uppdrag är att kontrollera att bygget flyter på som det ska.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.