Ulrika Hallengren, vd Wihlborgs

Varför är det här ett viktigt projekt för Wihlborgs?

Den byggnad som uppförs på Tomaten i Lund är ett exempel på hur en modern industrianläggning med högt ställda hållbarhetskrav kan utformas. Förutom det fossilfria stålet certifieras byggnaden med Miljöbyggnad silver, vilket är en hög nivå för en industrianläggning, med höga krav på energieffektivitet där också 50 procent av fastighetsenergin kan tillgodoses med solel. Den största utmaningen för hela branschen är dock klimatbelastningen från scope 3, dvs byggskedet och det är här det fossilfria stålet gör skillnad. Här gör vi klimatberäkningar för hela projektet och det är verkligen ett viktigt steg att göra dessa beräkningar så att vi kan fatta kloka och medvetna beslut även för lager- och industrisegmentet. Resultatet kommer att användas som en referens när vi sätter ett internt gränsvärde för klimatpåverkan från nyproduktion av industribyggnader framöver.

Vad kan man som beställare och byggherre göra för att uppnå branschens mål om klimatneutralitet?

Vi kan bara nå branschens mål om klimatneutralitetmål om vi samverkar och tillsammans utvecklar produkter och byggnader som gör verklig skillnad. Det här projektet är ett viktigt steg i den riktningen där vi som beställare har ett stort ansvar att hela tiden öka vår kravnivå så att hela kedjan präglas av höga hållbarhetsambitioner. Kravställande vid upphandling och andra inköp är viktiga styrmedel för att åstadkomma förändring.

Vilka är utmaningarna för branschen framöver skulle du säga?

Dels är det väldigt viktigt att vi håller fast vid höga klimatambitioner oavsett vilken konjunktur och vilket världsläge vi befinner oss i, dels behöver vi ta ett ansvar för att vidta åtgärder som gör skillnad på riktigt och inte bara bockar av kravlistor. Vi ska alltid ligga minst en nivå över de formella krav vi har på oss. Men framför allt behöver vi samverka i hela kedjan och ha ett cirkulärt tänk i allt vi gör – precis som vi gör nu med Tomaten i Lund.

 

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.