Ägarförteckning

Per 2022-03-31
Aktieägare Antal
A-aktier
Antal
B-aktier
Totalt
antal
aktier
Andel av
kapitalet,
%
Andel av
rösterna,
%

Ekhaga Utveckling AB 25.563.264 36.407.059 61.970.323 20,9 48,3
AB Axel Granlund 1.500.000 18.000.000 19.500.000 6,6 5,5
Mats Paulsson med familj 4.788.517 8.109.175 12.897.692 4,4 9,3
Länsförsäkringar fondförvaltning AB   14.273.756 14.273.756 4,8 2,4
Peabs Vinstandelsstiftelse   12.949.800 12.949.800 4,4 2,1
STATE STREET BANK AND TRUST CO, W9   9.617.850 9.617.850 3,2 1,6
Handelsbanken fonder   7.959.115 7.959.115 2,7 1,3
Familjen Kamprads stiftelse   6.900.000 6.900.000 2,3 1,1
JP Morgan Chase Bank N.A   6.132.362 6.132.362 2,1 1,0
CBNY - NORGES BANK   4.846.216 4.846.216 1,6 0,8
SIX SIS AG, W8IMY   4.445.565 4.445.565 1,5 0,7
BNP PARIBAS SEC SERVICES PARIS, W8IMY   4.188.983 4.188.983 1,4 0,7
AMF Försäkringar och Fonder   4.102.673 4.102.673 1,4 0,7
Nordea Investment Funds   3.993.520 3.993.520 1,3 0,7
BNP PARIBAS SEC SERV LUXEMBOURG, W8IMY   3.454.801 3.454.801 1,2 0,6
Pension, FUTUR   3.366.429 3.366.429 1,1 0,6
Övriga aktieägare relaterade till familjen Paulsson 891.912 1.430.750 2.322.662 0,8 1,7
Övriga aktieägare 1.576.264 110.464.835 112.041.099 37,9 20,7

Totalt utestående aktier 34.319.957 260.642.789 294.962.746    

Peab AB   1.086.984 1.086.984 0,4 0,2

Totalt registrerade aktier 34.319.957 261.729.773 296.049.730 100,0 100,0

Källa: Euroclear Sweden AB

 

Fördelning av aktieinnehav per 2021-12-31  

Antal aktier Antal
aktieägare
Andel av
kapitalet,
procent
Andel av
rösterna,
procent

1- 500 41.058 1,8 0,9
501- 1.000 6.415 1,8 0,9
1.001- 5.000 7.412 5,9 2,9
5.001- 10.000 1.239 3,1 1,5
10.001- 15.000 415 1,7 0,9
15.001- 20.000- 223 1,4 0,7
20.001-   563 84,3 92,2

    57.325 100,0 100,0