Ägarförteckning

Per 2022-06-30
Aktieägare Antal
A-aktier
Antal
B-aktier
Totalt
antal
aktier
Andel av
kapitalet,
%
Andel av
rösterna,
%

Ekhaga Utveckling AB 25.563.264 36.407.059 61.970.323 20,9 48,3
AB Axel Granlund 1.500.000 18.000.000 19.500.000 6,6 5,5
Mats Paulsson med familj 4.788.517 8.591.675 12.897.692 4,5 9,3
Peabs Vinstandelsstiftelse   13.628.300 13.628.300 4,6 2,3
STATE STREET BANK AND TRUST CO, W9   9.684.664 9.684.664 3,3 1,6
Länsförsäkringar fondförvaltning AB   7.041.219 7.041.219 2,4 1,2
Familjen Kamprads stiftelse   6.900.000 6.900.000 2,3 1,1
Handelsbanken fonder   6.488.645 6.488.645 2,2 1,1
JP Morgan Chase Bank N.A   6.196.430 6.196.430 2,1 1,0
CBNY - NORGES BANK   4.782.738 4.782.738 1,6 0,8
SIX SIS AG, W8IMY   4.599.877 4.599.877 1,6 0,8
AMF Försäkringar och Fonder   4.102.673 4.102.673 1,4 0,7
BNY Mellon SA/NV (former BNY), W8IMY   3.915.568 3.915.568 1,3 0,6
Nordea Investment Funds   3.837.683 3.837.683 1,3 0,6
Cicero Fonder   3.633.058 3.633.058 1,2 0,6
Pension, FUTUR   3.596.396 3.596.396 1,2 0,6
BNP PARIBAS SEC SERV PARIS, W8IMY   3.565.690 3.565.690 1,2 0,6
Övriga aktieägare relaterade till familjen Paulsson 891.912 1.513.750 2.405.662 0,8 1,7
Övriga aktieägare 1.576.264 112.457.364 114.033.628 38,6 21,1

Totalt utestående aktier 34.319.957 258.942.789 293.262.746    

Peab AB   2.786.984 2.786.984 0,9 0,5

Totalt registrerade aktier 34.319.957 261.729.773 296.049.730 100,0 100,0

Källa: Euroclear Sweden AB

 

Fördelning av aktieinnehav per 2021-12-31  

Antal aktier Antal
aktieägare
Andel av
kapitalet,
procent
Andel av
rösterna,
procent

1- 500 41.058 1,8 0,9
501- 1.000 6.415 1,8 0,9
1.001- 5.000 7.412 5,9 2,9
5.001- 10.000 1.239 3,1 1,5
10.001- 15.000 415 1,7 0,9
15.001- 20.000- 223 1,4 0,7
20.001-   563 84,3 92,2

    57.325 100,0 100,0