Aktiedata

Mkr

2023 

2022 

2021 

2020 

2019 


Data per aktie, segmentsredovisning          
Resultat före och efter utspädning, kr 4,92 6,98 8,50 10,00 7,25
Kassaflöde, kr -4,58 -6,69 10,31 9,42 3,47
Eget kapital, kr 52,41 52,05 49,68 44,92 42,30

Data per aktie, IFRS
         
Resultat före och efter utspädning, kr 6,92 6,27 8,06 10,79 9,00
Kassaflöde, kr 9,24 -10,81 3,57 12,72 10,94
Eget kapital, kr 50,28 47,90 46,38 42,18 39,18
Börskurs vid årets slut, kr 57,10 59,10 114,20 89,65 93,75
Börskurs/eget kapital, % 114 123,4 246,2 212,5 239,3
Direktavkastning, procent  2,6 6,8 4,4 5,0 -
P/E-tal 8 9 14 8 10
Utdelning, kr 1,50 4,00 5,00 4,50 -
Antal aktier vid årets slut, milj. 287,5 287,5 295,0 295,0 295,0
Genomsnittligt antal utstående aktier, milj. 287,5 292,2 295,0 295,0 295,0
 

 
Antal aktier, röster och aktieslag per 2023-12-31


Aktieslag

Antal

  

Röste-
tal

 

Andel av kapitalet,
procent

 

Andel av rösterna,
procent

A 34.319.957   10   11,6    56,7
B 261.729.773     1   88,4    43,3

  296.049.730       100,0   100,0

 

Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapitalet har utvecklats enligt följande sedan 1974.

År   Förändring,
Mkr
Totalt,
Mkr
 
1974 Nyemission 0,1 0,1
1978 Fondemission 9:1 0,9 1,0
1983 Fondemission 7:1 7,0 8,0
1986 Split 10:1 - 8,0
1986 Fondemission 1:4 2,0 10,0
1987 Nyemission 1:2 5,0 15,0
1989 Fondemission 2:1 30,0 45,0
1992 Riktad nyemission 63,0 108,0
1993 Riktad nyemission 25,0 133,0
1994 Nyemission 3:1 398,9 531,9
1997 Nyemission 3:10 159,6 691,5
2000 Konvertering 148,7 840,2
2000 Teckning 1,2 841,4
2002 Teckning 30,6 872,0
2007 Indragning -55,0 817,0
2007 Fondemission 57,1 874,1
2007 Konvertering 59,2 933,3
2007 Split 2:1 - 933,3
2008 Konvertering 0,8 934,1
2008 Nyemission apport 622,9 1.557,0
2009 Nyemission apport 26,9 1.583,9

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.