Återköp / Avyttringar aktier 2003

Datum Antal återköpta/ avyttrade aktier Snittkurs,
kr
Peabs innehav av egna aktier
  UB     2.440.000
2003-05-28 -10.000(Del av köpesk. vid förvärv av företag) 38,20 2.440.000
2003-03-14 -450.000(Del av köpesk. vid förvärv av företag) 43,00 2.450.000
  IB        2.900.000