Återköp / Avyttringar aktier 2004

Datum Antal återköpta/ avyttrade aktier Snittkurs,
kr
Peabs innehav av egna aktier
  UB     2.209.800
2004-08-20 -102.000
(Del av köpesk. vid förvärv av företag)
49,00 2.209.800
2004-02-13 -128.200
(Del av köpesk. vid förvärv av företag)
39,00 2.311.800
  IB       2.440.000