Återköp / Avyttringar aktier 2005

Datum Antal återköpta/ avyttrade aktier Snittkurs,
kr
Peabs innehav av egna aktier
  UB     2.093.200
2005-05-19 -116.600
(Del av köpesk. vid förvärv av företag)
77,25 2.093.200
  IB      2.209.800