Återköp / Avyttringar aktier 2009

Datum Antal återköpta/
avyttrade aktier
Snittkurs,
kr
Peabs innehav av
egna aktier
UB     4.906.220
2009-08-24 -148.284 31,70 4.906.220
2009-07-01 -7.762.296 31,70 5.054.504
2009-01-13 70.000 27,05 12.816.800
2009-01-12 70.000 27,80 12.746.800
2009-01-09 70.000 27,18 12.676.800
2009-01-08 70.000 25,88 12.606.800
2009-01-07 70.000 25,74 12.536.800
2009-01-05 35.000 25,57 12.466.800
2009-01-02 55.000 22,97 12.431.800
  IB     12.376.800