Anskaffningsuppgift Brinova B

Anskaffningsuppgift Brinova B (erhållna via utdelning 2003) enligt utdrag från Skatteverkets kommentarer

  • Uppköpt av Backahill Holding AB. 1 aktie i Brinova gav 105 kr.
     
  • Utdelning från Peab AB. För varje B-aktie i Peab erhölls en aktieandel av serie B i Brinova. Tio aktieandelar av respektive serie motsvarade en aktie av samma serie i Brinova. Anskaffningsutgiften ska fördelas: Peab 89% - Brinova 11%
     

Länk till Skatteverket: Svar på vanliga frågor - Försäljning av värdepapper