Fördelning av anskaffningsvärden för aktier i Peab och Brinova vid utdelningen 2003

Riksskatteverket har i ett allmänt råd (RSV 2003:36) och meddelande (RSV M 2003:21), lämnat uppgift om fördelning av anskaffningsutgift för aktier i Peab AB (Peab) respektive Brinova Fastigheter AB (Brinova) med anledning av att Peab delat ut samtliga aktier i dotterbolaget Brinova enligt den s k Lex Asea.

Enligt Riksskatteverkets råd bör anskaffningsutgiften för aktierna i Peab fördelas mellan dessa aktier och de erhållna aktieandelarna i Brinova på följande sätt. Av anskaffningsutgiften för A- eller B-aktier i Peab AB bör 89 procent hänföras till dessa aktier och 11 procent till erhållna aktieandelar i Brinova Fastigheter AB.

Riksskatteverkets råd är generellt och bör tillämpas även på avyttring av aktieandelar i Brinova under handelsperioden, till skillnad mot vad som angavs i prospektet inför utdelningen av Brinova-aktierna. Anskaffningsutgift för Peab-aktie fördelas ut på aktieandel i Brinova. Detta innebär att även aktieägare som avyttrat aktieandel i Brinova, vilken erhållits vid utdelningen, får tillgodoräkna sig anskaffningsutgift vid kapitalvinstberäkning.


Riksskatteverkets allmänna råd och meddelanden i sin helhet finns på Riksskatteverkets hemsida, www.skatteverket.se.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.