Fördelning av anskaffningsvärden för aktier i Peab och Peab Industri vid utdelningen 2007

Riksskatteverket har i ett allmänt råd (SKV A 2007:29) och meddelande (SKV M 2007:26), lämnat uppgift om fördelning av anskaffningsutgift för aktier i Peab AB (Peab) respektive Peab Industri AB (Peab Industri) med anledning av att Peab delat ut samtliga aktier i dotterbolaget Peab Industri enligt den s k Lex Asea.

Enligt Riksskatteverkets råd bör anskaffningsutgiften för aktierna i Peab fördelas mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i Peab Industri på följande sätt. Av anskaffningsutgiften för A- eller B-aktier i Peab AB bör 68 procent hänföras till dessa aktier och 32 procent till erhållna aktier i Peab Industri AB.

Skatteverkets allmänna råd och meddelanden finns på Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.