Kravställt intill minsta miljödetalj

Kunder som ställer tydliga miljö-​ och klimatkrav driver utvecklingen mot en grönare byggbransch. Den kommunala byggherren Oslobygg KF är en sådan kund. Tillsammans med Peab bygger bolaget det nya äldreboendet Tåsenhjemmet i huvudstaden – med krav på allt från en fossilfri arbetsplats till flera miljöstandarder.

Betong med lägre koldioxidavtryck, återanvänd betong, fossilfria maskiner och utrustning och borrning av energibrunnar. Projektet är ett FutureBuilt-​projekt och byggs enligt Nearly Zero Energy Buildings (NZEB) och Breeam-​certifieras enligt nivån Excellent. Det allra mesta är genomtänkt och kravställt när Peab bygger det nya äldreboendet i Oslo.

– Vi försöker varje dag hitta den mest miljöriktiga vägen framåt, även om det ibland inte är enkelt att hitta det entydiga svaret på vad det är. Vi diskuterar frågorna mycket i projektet och Peab gör dagliga avvägningar: Vilket produktinköp ger lägst koldioxidavtryck? Hur hanterar vi avfallet bäst? Hur kan vi få återvunnet stål i tid till bygget? Riktningen råder det dock ingen tvekan om och vi ser ett stort engagemang hos Peab, säger Ingrid Karlsen, projektledare hos Oslobygg KF.

Ofta får ett beslut i en miljöfråga konsekvenser på andra håll. Ett exempel är borrningen av energibrunnar i marken för att minska behovet av elvärme. För att brunnarna inte ska skada rotsystemen hos de många träden på platsen, övervakar en arborist trädens välmående. Oslo stad har dessutom krav på att Peab återupprättar en rödlistad växt som tidigare fanns i området. Stadens botaniska trädgård hjälper till med rätt frön. Det här är insatser som bidrar till att förbättra tomtens ekologiska värde.

För Peab är bygget av äldreboendet Tåsenhjemmet ett exempel på hur kunder som prioriterar klimat-​ och miljöhänsyn utmanar och ger nya erfarenheter. Erfarenheter som kan användas hos andra byggherrar i nya byggprojekt. Projektet visar hur föregångare som visar vägen kan driva utvecklingen framåt och hjälpa andra att nå sina klimatmål.

Det nya äldreboendet ska stå klart i slutet av 2023.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.