Arbetsmiljövecka ska skapa starkare säkerhetskultur inom Peabkoncernen

Peabs särskilda arbetsmiljövecka har i år extra stort fokus på ergonomi och säkerhet. Syftet är att öka medvetandet kring hälsa bland koncernens 16 000 medarbetare för att skapa en starkare säkerhetskultur.

Enligt Arbetsmiljöverkets rapport, Arbetsskador 2020, är ergonomiska belastningsfaktorer den tredje vanligaste orsaken till alla anmälda arbetssjukdomar i Sverige. Inom byggbranschen toppar belastningsbesvär dessutom sjukstatistiken. Bland annat tunga lyft och förflyttningar av material, ensidigt och monotont arbete samt olämpliga arbetsställningar är en del av problematiken. Därför har Peabs arbetsmiljövecka i år fokus på belastningsergonomi, vilket innebär fokus på att anpassa arbetet så att man så långt det går undviker risker för ohälsa och sjukdom.

– Det är viktigt att Peab väljer att prata om belastningsergonomi, vi har många stora pågående projekt där ergonomi är A och O för att skapa en tryggare arbetsmiljö. Jag som platschef känner ett extra ansvar eftersom jag kan se till att det händer i praktiken och inte bara blir prat, säger Per Persson, som just nu är platschef för domstolsbyggnaden i Malmö, ett av Peabs stora och aktuella byggprojekt.

Under arbetsmiljöveckan genomförs en rad aktiviteter vid arbetsplatserna inom Peabkoncernen. Skyddsombud och arbetsmiljösamordnare samarbetar för att bland annat genomföra riktade skyddsronder och professionellt ledda genomgångar av ergonomin på de olika arbetsplatserna.

– I projektet kring domstolsbyggnaden har mitt fokus legat på att skapa en så inlyssnande kultur som möjligt, säger Per Persson. Jag vill skapa en kultur där man vågar säga: “Det här funkar inte för mig, här behöver jag avlastning”. Kultur och arbetsmiljö hänger ihop, oftast handlar det om sunt förnuft och genuin medmänsklighet.

Peabs arbetsmiljövecka pågår i år till den 3 september.

Fem tips till dig som arbetar med kroppen

Här är ett axplock av det som medarbetare på Peab får arbeta med under veckan. Jenny Renglin på Feelgood Företagshälsovård ger sina bästa tips för ett hållbart arbetsliv:

  • Jobba smart, undvik att slita och släpa i onödan. Använd de bra arbetsställningar som finns och de hjälpmedel som finns. Det går inte att alltid arbeta helt ergonomiskt, men tänk att du ska minska din belastning den här dagen.
  • Tänk efter före och planera arbetet. Här ingår även att planera användningen av hjälpmedel
  • Ta alltid med ergonomi som en del i era skyddsronder. Saknas bra hjälpmedel? Fungerar de som finns?
  • Stötta och hjälp varandra. Sprid din kunskap till fler. Kom ihåg att du är en förebild för andra kollegor, speciellt nyanställda och de yngre.
  • Signalera när något inte är bra eller är för tungt – förändra själv, ta hjälp av kollegor eller ta upp frågan med skyddsombudet och chefen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maria Wilund

PR-chef, Peab

Telefon: 010-456 86 00

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.