Branschgemensamma spårbarhetskrav från 1 juli 2022

GTIN ska vara gemensam identifierare av byggprodukter och användas av alla i hela branschen vid halvårsskiftet 2022. Det rekommenderar rikstäckande byggentreprenörer och branschorganisationerna inom bygghandel, byggmaterialtillverkare och samhällsbyggnad.

Med GTIN, Global Trade Item Number, kan byggprodukter identifieras med ett unikt artikelnummer som möjliggör spårbarhet i hela byggprocessen och under en byggnads hela livscykel. GTIN är en standard som används globalt av många olika branscher. Fram till den 1 juli 2022 bör därför alla branschaktörer ansluta sig till användandet av standarden.

– Användandet av GTIN som standard i byggbranschen är ett steg mot att säkerställa spårbarhet i det digitala flödet och att upprätthålla en säker produktinformation i hela värdekedjan, säger Håkan Alkmar, kategorichef och Peabs representant i GTIN-gruppen.

 Under 2018 fattade ledande aktörer i byggbranschen (NCC, Peab, Skanska, JM, Veidekke, Byggmaterialindustrierna, Byggmaterialhandlarna och BIM Alliance) ett branschgemensamt principbeslut om att använda GTIN som standardiserad identifikation för byggprodukter.

– Vi ser att med hjälp av GTIN kan vi kraftigt förbättra spårbarheten för byggmaterial. Det är en styrka att vi branschkollegor kan samarbeta och gemensamt ta viktiga beslut som driver utvecklingen inom byggbranschen framåt. Genom det här initiativet kan vi tillsammans skapa en säkrare, effektivare och smartare byggbransch samt bidra till en mer hållbar samhällsbyggnad, säger Håkan Alkmar. 

Mer information om GTIN i Byggbranschen, om hur man beställer och skapar unika nummer, regelverk med mera finns här.

Kontakt

Håkan Alkmar

Kategorichef Peab

Telefon: 0725-33 40 14

Dela det här på: