Byggymnasium på distans rullar på mitt i krisen

På gymnasieskolan Peabskolan sker i vanliga fall en stor del av undervisningen i en bygghall eller med praktiska moment. Att från en dag till en annan ställa om och helt utbilda på distans var en stor förändring, men på Peabskolan ser man även en hel del positiva sidor av distansundervisningen.

Sedan den 18 mars har svenska gymnasieskolor bedrivit undervisningen på distans och så även Peabs tre gymnasieskolor. I Peabskolans lokaler i Malmö ekar nu lektionssalarna och den stora bygghallen tom.
– Det gick väldigt fort från det att vi skulle vara i skolan till att bedriva all undervisning på distans, vi fick ungefär ett dygn att förbereda oss på, berättar Nicklas Lundgren, rektor på Peabskolan i Malmö.

På Peabskolorna utbildar man inom husbyggnad samt mark- och anläggning, ämnen som till stor del består av praktiskt lärande.
– Bygglektioner och att lära ut praktiska ämnen på distans är speciellt och nästan omöjligt, säger Michael Schröder, bygglärare på Peabskolan i Malmö. Men vi löser det genom att bland annat titta på filmer och videos som kopplar till det vi gjorde i bygghallen precis innan Corona slog till så att eleverna får en verklighetskoppling till det videon visar, berättar han.

En stor del av det praktiska lärandet sker ju genom praktiken som fortfarande
pågår, men självklart har vi ställt om en hel del i undervisningen.

Alexandra Johansson, vd Peabskolan

Men allt går inte att lära ut på distans. Mycket handlar om säkerhetsaspekter och moment som man ju faktiskt måste träna på praktiskt.
– En stor del av det praktiska lärandet sker ju genom praktiken som fortfarande pågår, men självklart har vi ställt om en hel del i undervisningen, säger Alexandra Johansson, vd på Peabskolan. Mycket av den teori som var planerad till hösten har vi genomfört nu och får ta igen de praktiska delarna när vi kan ses tillsammans i skolan igen, berättar hon.

En stor utmaning under en lång period av distansundervisning är att få alla elever delaktiga och inte tröttna eller tappa motivation och koncentration. Det ställer också höga krav på lärarnas struktur och planering av lektionerna. Men både lärare och rektor ser även att det finns positiva effekter av distansundervisningen.
– En av de största positiva effekterna med distansundervisningen är att många elever som kanske inte vågat komma till tals innan gör det nu, de vågar ta för sig mer, berättar Michael Schröder.

Anton Kock elev på Peabskolan i Malmö och håller med om att det även finns positiva sidor av att plugga på distans:
– Fördelen med att sitta hemma är att man får lugn och ro och att jag slipper pendla, men jag saknar det praktiska, säger han.

För ytterligare information, kontakta:

Alexandra Johansson

VD, Peabskolan

Telefon: 0733-37 64 50

Kerstin Danasten

Presschef, Peab

Telefon: 010-456 86 00

Dela det här på: