E.ON och Peab i samarbete kring smarta energisystem

E.ON och Peab har inlett ett fördjupat samarbete för att etablera E.ONs innovativa energisystem ectogrid runt om i Norden. Genom att bygga och förvalta lokala energisystem tillsammans kommer aktörerna gemensamt att driva förändringen mot ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande.

– För att möjliggöra klimatomställningen krävs samarbete. Därför har E.ON och Peab undertecknat en avsiktsförklaring i syfte att hitta formerna för att i ett samarbete bygga ectogrid runt om i Norden. Med smarta, lokala och kostnadseffektiva energisystem driver vi tillsammans energiomställningen, säger Per-Anders Tauson, Director City Energy Solutions.

E.ONs koncept ectogrid arbetar efter en ganska enkel princip. Den överskottsvärme som en kylmaskin avger kan användas i en värmepump och överskottskylan från värmepumpen kan sedan användas i kylmaskinen. Det sker därmed en balansering av värme och kyla i fastigheten, vilket leder till att behovet av tillförd energi reduceras avsevärt. Idag tillvaratas normalt inte överskottsflöden med låga temperaturer, det fläktas oftast bort. Med ectogrid kan fastigheter med ett värmeöverskott dela det med fastigheter som är i behov av värme genom ett enkelt plaströrssystem. 

E.ON och Peab har ambitionen att inleda det gemensamma arbetet med att etablera ectogrid i ett antal områden i Norden. Målet är att antingen äga och driva lokala ectogrid tillsammans eller, om förutsättningarna finns, avyttra dem till externa kunder.

– Kraven från kommuner, kunder och inte minst oss själva är idag mycket höga vad gäller klimat och hållbarhet, vilket påverkar byggandet och utformningen av nya stadsdelar. Att vi nu inlett förhandlingar med E.ON om att tillsammans etablera klimat- och energismarta ectogrid ser jag som ett viktigt steg i riktning mot ett ännu mer hållbart och konkurrenskraftigt byggande, säger Ola Angel, Affärsutvecklare El & Energi på Peab.

Fakta

ectogrid har utvecklats av E.ON i Sverige och används på flera platser runt om i landet, bland annat i Örebro och på Medicon Village i Lund. ectogrid marknadsförs även i Tyskland, England och övriga Europa där intresset är mycket stort. Besök gärna www.ectogrid.com för ytterligare information.

Kontakt

Kerstin Danasten

Presschef, Peab

Telefon: 010-456 86 00

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.