Första träffen inför ny byggutbildning för nyanlända

Nyligen hölls den första träffen till det som ska mynna ut i projektet Inkluderande Bygg i Alingsås – ett gemensamt projekt mellan Alingsås kommun, Alingsåshem och Peab som ska ge nyanlända en möjlighet till utbildning i bygg och svenska genom arbetsplatslärande.

Inne på Utbildningens hus råder full aktivitet när ett 20-tal personer har samlats för att höra mer om det nya projektet Inkluderande bygg i Alingsås. I projektet kommer fem nyanlända ges möjligheten att studera byggteori och svenska genom Vuxenutbildningen och Alströmergymnasiet och öva sina praktiska kunskaper på bland annat Alingsåshems och Peabs om- och tillbyggnad av Noltorpsskolan.

Projektet har hämtat inspiration från Markus Brink på Brixly AB och deras samarbete, Lärande bygg, med Eksta Bostads AB i Kungsbacka kommun. I Alingsås kommer en gemensam projektledare, Jenny Almén Linn, att hålla ihop alla delar under projektets 18 månader.

— Den stora skillnaden mellan de yrkesutbildningar som idag finns vid Campus Alingsås och pilotprojektet Inkluderande bygg är att lärandet till större del kommer ske i praktisk miljö vid arbetsplatserna. Lärandet sker på arbetsplatsen och fördjupande kunskaper i utvecklas skolan, säger projektledaren Jenny Almén Linn.

Nästa steg i processen är att genom intervjuer hitta kandidater till projektet. Efter årsskiftet startar utbildningen med undervisning i svenska och i byggteori på Campus Alingsås och på Alströmer gymnasiet för att sedan successivt övergå till lärande i arbete ute på byggarbetsplatsen.

— Vi ser väldigt mycket fram emot detta och faller detta väl ut ser vi gärna en utökning med andra yrkeskategorier på samma sätt som med snickare, säger Stefan Lindvert, arbetschef på Peab i Alingsås.

 

Dela det här på: