Gjuteriet i Varvsstaden tilldelas Malmös stadsbyggnadspris

Kockums gamla gjuteri i Varvsstaden är en synlig och viktig byggnad med stort värde för Malmös kulturarv. Nu belönas huset med Malmö stads stadsbyggnadspris för sitt arbete med återbruk och för ombyggnadens höga miljömässiga ambitioner. Peab har byggt huset där Varvsstaden AB har varit utvecklare och Kjellander Sjöberg arkitekter.

Gjuteriet har i Varvsstadens regi transformerat och utvecklats från en ruinliknande byggnad till ett nytt hållbart kontorshus åt livsmedelsaktören Oatly. Förutom kontorsytor innehåller huset även café och restaurangdel.

– Principen för transformationen har varit att bevara byggnadens olika skepnader och låta så många spår av historien som möjligt vara kvar. Gjuteriet är ett hus där vi tillfört nya hållbara material, till exempel den nya stommen i trä, samtidigt som vi använt stora mängder återbrukat material från platsen. Att huset nu belönas med Malmö stads stadsbyggnadspris känns otroligt roligt och viktigt då det bryter ny mark på flera plan, säger Magnus Alfredsson, projektchef Varvsstaden AB.

Juryns motivering

"Genom en rad tydliga och klokt avvägda grepp har Kockumsvarvets gamla gjuteri inte bara återbrukats, utan också upphöjts som det för staden viktigt kulturarv det är. Den nya trästommen som rymmer byggnadens innandöme och funktioner har delvis hängts upp i den gamla traversen, vilket ger den en ny funktion, skapar en äkthet och samtidigt håller husets bottenvåning öppen från bärande konstruktioner. Husets fyra fasader har fått nya tillägg på insidan respektive utsidan utifrån deras skick, vilket ger en intressant blandning av gammalt och nytt, både interiört och exteriört. Byggnaden har en stark rumslighet med stort ljusinsläpp där känslan av gammal industrihall inte gått förlorad. Väl avvägda tillägg av fönster i bottenvåningen skapar kontakt mellan byggnaden och platsen framför huset med sittplatserna längs fasaderna. De publika sociala ytorna, innebär viktiga tillskott till stadslivet. Ombyggnadens höga miljömässiga ambitioner och grad av återbruk är förebildlig".

Arkitekterna på Kjellander Sjöberg har gjort ett fint arbete med att transformera huset som ny har fått en ny tydlig plats i Malmö.

– Vi är otroligt glada och stolta över att bli uppmärksammande för ett projekt som under en lång tid har varit en stor del av vårt dagliga arbete och som ligger så nära vårt hjärta. Projektet har gett oss möjligheten att arbeta innovativt och radikalt med transformation och återbruk. Två områden som kommer att ha en centrala plats i vår yrkesroll framöver. En nyckel för oss i projektet har varit det nära samarbetet med Varvsstaden som beställare, entreprenören Peab och inte minst Oatly som sitter i huset idag. Genom en tät dialog och en hel del mod har vi tillsammans lyckats skapa en byggnad där mötet mellan den progressiva arbetsplatsen och den ursprungliga industrihallen bildar en ny unik helhet. Mycket av byggnadens kvalitéer finns i glappen mellan det nya och det gamla. I de rum som skapas mellan den stora industrihallen och de nya arbetsplatsernas mänskliga skala. I mötet mellan de hårt slitna materialen från varvet och de nya lätta tilläggen av trä.

Hållbarhet och materialval

Den materiella hållbarheten är en huvudstrategi med målet att minimera resursanvändning och klimatpåverkan genom goda materialval. Förutom att den gamla stålstommen och de tre tegelfasaderna, uppfördes nya konstruktioner i huvudsak av förnyelsebart trä för att minska koldioxidförbrukning och det ekologiska fotavtrycket. Trä är även lätt vilket minskar belastning på befintlig stomme och behov av ny grundläggning.

Kompletterande material kommer i hög grad från Varvsstadens materialbank med återbruk av material som tillvaratagits från rivna byggnader från platsen och upcyclats. I gjuteriet har bland annat cirka 45.000 tegelstenar, durkplåtar, trappor, stålprofiler och perforerad plåt återbrukats. 

– Som entreprenör i Gjuteriet har vi ställts inför spännande utmaningar som fört oss framåt i arbetet med återbrukat och hållbara materialval. Huset har sina givna förutsättningar vilket ställer höga krav på oss som entreprenör att anpassa oss och föra en tät dialog med beställare och arkitekt. Det har varit ett väldigt roligt projekt som gett oss värdefulla kunskaper inför liknande om-och nybyggen. Jag är stolt över alla inblandade i projektet” säger Olle Olsson, regionchef, bygg syd.

I samband med Gjuteriets öppnande, öppnade även första delen av kajpromenaden längs varvsbassängen för Malmöborna.

– Gjuteriet med dess tillhörande platser är en viktig pusselbit i stadsdelens urbana rum och bildar med sina fyra unika fasader olika stadsrum som välkomnar besökare på olika sätt. Platserna utanför huset är dels platser för passage och mobilitet, men också platser för vila och uppehåll. Byggnaden är inte en solitär i staden utan skapar nya, vackra och spännande rumsligheter i samspel med sina grannbyggnader, avslutar Hanne Birk, utvecklingschef Varvsstaden.  

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.