Kvinnliga Peabmedarbetare allt nöjdare på jobbet

Peabs mål är att vara branschens bästa arbetsplats. En färsk medarbetarundersökning visar nu att andelen kvinnliga Peabmedarbetare som trivs på jobbet fortsätter att öka.

Peabs årliga medarbetarundersökning visar för andra året i rad att andelen nöjda kvinnliga anställda på Peab fortsätter att öka. Värdet för gruppen kvinnor ligger nu nästan dubbelt så högt som branschens totala nordiska genomsnittsvärde. Sett över två år har nöjdheten ökat 26 procent i gruppen kvinnor på Peab. Både tjänstepersoner och yrkesarbetare är del av ökningen.

Men hur ser trivsel ut i praktiken? Vi frågade Rebecka Dahlén, arbetschef på Peab, om vad som får kvinnor att trivas i byggbranschen.

Hallå där, Rebecka Dahlén, vad säger kvinnorna i just din grupp om vad som får dem att trivas på jobbet?
Vi är samstämmiga att det är våra kollegor som får oss att trivas! Men det är också att vi får vara delaktiga i samhällsbyggande, producera projekt som är bestående samt mängden människor som vi träffar och samarbetar med.

Har ni något exempel på åtgärder som skapar trivsel?
Att fira framgångar och att hålla ihop i motgångar är väldigt viktigt, och även att vara noga med att skapa gemenskap. Där är god kommunikation, samhörighet och vi-känsla viktiga nycklar.

Vilka är era bästa tips för att alla ska trivas på en arbetsplats?
Oavsett om man är kvinna, man eller icke-binär så är ledstjärnan att alla agerar inkluderande. Alla vill bli hörda, sedda och få vara delaktiga för att kunna bidra.

Kontakt

Maria Wilund

PR-chef

Dela det här på: