Debatt: Näringslivet måste ta demokratihotet på allvar

Det är dags att ta hotet om demokratins överlevnad på allvar. Peab har under många år haft ett stort samhällsengagemang och gjort samhällshällsnytta i över 60 år. Det tänker vi fortsätta med. Ett av Peabs strategiska mål är att vara ledande inom samhällsansvar. Det handlar om att bidra till samhällsbygget i stort som smått och med en genuin lokal förankring.

Vi bygger bostadshus, fängelser, kontor, sjukhus, skolor, broar, vägar och offentliga lokaler. Peab vill vara ledande i att ta ansvar för en positiv samhällsutveckling. För att lyckas med det vill vi också ge våra medarbetare insikter i ett ämne som förmodligen är en av vår tids viktigaste frågor just nu - den om demokratins överlevnad.

I februari år släppte Novus en undersökning som visar att majoriteten (91%) av svenskarna anser att demokratin i Sverige är värd att försvara i mycket hög grad. Samtidigt växer andelen i landet som anser att hotet mot demokratin i Sverige är stort, fyra av tio svenskar (41 procent). De största hoten mot demokratin i Sverige anses enligt mätningen vara kriminalitet (33%), påverkanskampanjer (33%) och bristande integration (33%). Inte heller tilltron till våra politiker verkar stort. Drygt hälften (52%) tycker att dagens politiker varken stärker eller försvagar demokratin och nära sju av tio (68%) kan inte tänka sig att bli politiker. (Källa: Svenskarnas syn på demokrati och samhället 2023, Novus).

Andra demokratimätningar visar att det pågår en demokratisk tillbakagång i världen och att allt fler människor lever i diktaturer. Tidigare i år släppte Varieties of Democracy-institutet, V-Dem, vid Göteborgs universitet en ny rapport som visar att trenden håller i sig. Världen har inte varit mer antidemokratisk på 35 år enligt Staffan Lindberg, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet (Källa: Bakslag för världens demokratier – men ljusglimtar finns - | forskning.se). Demokratin har en avgörande betydelse för vårt land och för oss som individer men utvecklingen vi ser just nu är kort sagt oroväckande. Det är dags att ta demokratihotet på allvar.

Att som företag och en del av näringslivet ta ansvar för demokratins överlevnad kan ske på många sätt. Det faktum att Peab som bolag har investerat i demokratiprojektet och den aktuella filmen ”Make Democracy Great Again är naturligtvis bara ett sätt. Genom att stötta dokumentärfilmen gjord av journalisten Jan Scherman med regi av John Lundberg och producerad av Ulrik Medin vill vi väcka debatt och skapa samtal kring vad man kan göra för demokratins överlevnad. Att stötta projektet går helt i linje med våra starka kärnvärden – jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga. Vi kommer att använda filmen i verksamheten för att skapa insikt, samtal och engagemang i ett ämne som är viktigare än någonsin. Den kommer bland annat att visas för våra 15 000 medarbetare och ute på våra yrkesinriktade gymnasieskolor, Peabskolan, runtom i Sverige som en del av ungdomarnas samhällsutbildning. Hela idén med just Peabskolan är att vara en fristående gymnasieskola som utbildar ungdomar inom samhällsbyggnad utifrån elevens individuella förutsättningar. Det handlar om inkludering och ett lärande som anpassas efter varje elev. En hörnsten i Peabs värderingar handlar grundläggande hur vi behandlar varandra, hur vi talar med varandra och hur vi lyssnar till andra. Vi lever i en tid med snabbt växande polarisering och där många utsätts för hat och hot, inte minst genom digitala medier.

Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. På Peab har vi till exempel bestämt oss för att gå i bräschen för att på allvar göra vår bransch mer jämställd. Vi bestämde oss för att riva murarna vi själva varit med och byggt upp.  Som en del i det arbetet inrättade vi under året ett rikstäckande ettårigt lärlingsprogram med avtalsenlig lön som vänder sig till kvinnor – Byggåret. Vi gör en medveten satsning mitt i brinnande lågkonjunktur för att skapa förändring på riktigt vad gäller inkludering och jämställdhet. Det är vår sanna övertygelse att jämställdhet är en grundpelare i ett demokratiskt samhälle.

Frågan om demokratins överlevnad berör alla. Det gäller enskilda individer, idrottsklubben, hembygdsföreningen, förtroendevalda politiker och självfallet privata företag. Vi vill att fler bolag som är en viktig del av samhällskontraktet krokar arm och tar ansvar för en stärkt demokrati och tar strid för en positiv samhällsutveckling där polariseringen i samhället kan motarbetas. Vi vill att fler företag tar strid för att ett mer mångkulturellt samhälle och näringsliv kan växa fram. Demokratin är inte självklar, det är upp till oss, som samhällsmedborgare att tillsammans vårda och bygga den. Det handlar om vilket samhälle vi vill ha, både idag och för framtida generationer. Här spelar näringslivet en avgörande roll. Tillsammans kan vi ta ansvar för att ett öppet och jämställt samhälle ska försvaras och bevaras.

Vi hoppas att fler företag gör som oss och engagerar sig i arbetet för vår demokrati. I nuläget är det största misstaget vi kan göra att ta demokratin för given.

Camila Buzaglo, kommunikationsdirektör Peab

 

Denna debattartikel publicerades i Dagens Industri i oktober 2023

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.