Ny gratis e-utbildning inom byggetik ska nå fler

Samhällsbyggnadssektorns etiska råd lanserar ny kostnadsfri e-utbildning som syftar till att fler ska få grundläggande kunskaper om korruptionsbekämpning, mångfald och sund konkurrens. Peab, som är en del av rådet, har varit en drivande part till att ta fram den digitala utbildningen som riktar sig till både studenter och yrkesverksamma.

Trots att de etiska frågorna är så viktiga för branschens framtid så förekommer fortfarande etiska övertramp. Genom den nya e-utbildningen hoppas Samhällsbyggnadssektorns etiska råd öka kunskaperna kring hur man ska agera etiskt korrekt och vad olika aktörer gör för att skapa en trygg, inkluderande och sund bransch.

Digitala utbildningar är här för att stanna och något vi inom etiska rådet såg kunde hjälpa oss i vårt uppdrag att driva förändring och att aktivt verka för korruptionsbekämpning och sund konkurrens.

Maria Hernroth, hållbarhetschef Peab

– I kristider är det lätt att tappa bort de värdebaserade frågorna, säger Maria Hernroth, Peabs hållbarhetschef och representant för Byggföretagen inom Samhällsbyggnadssektorns etiska råd. Vi vill därför erbjuda en möjlighet för alla som verkar i, eller är nyfikna på den här fantastiska branschen, en möjlighet att lära sig mer om vilka etiska utmaningar vi har och vad var och en kan göra åt dem. Kunskap och verktyg är alltid första steget till förändring

Maria berättar att idéen till e-utbildningen i byggetik kom från hur man på Peab på ett framgångsrikt sätt jobbar med digital kompetenshöjning

– Under våren har vi på Peab ställt om och satsar mycket mer på digitala utbildningar internt. Vi har nu interna digitala kurser och virtuella klassrum i allt från etik och likabehandling till heta arbeten. Digitala utbildningar är här för att stanna och något vi inom etiska rådet såg kunde hjälpa oss i vårt uppdrag att driva förändring och att aktivt verka för korruptionsbekämpning och sund konkurrens, säger hon.

Genom korta filmer, enkla fakta och praktiska exempel ges en introduktion till byggetik och Samhällsbyggnadssektorns etiska råd tre grundpelare; korruptionsbekämpning, sund konkurrens och mångfald. E-utbildningen är kostnadsfri och tar ungefär 20 minuter att genomföra.

Dela det här på: