Nytt branschgemensamt energiklassningssystem för byggbodar

Energikraven i byggbranschen blir allt högre och med större fokus på energiförbrukning i själva byggprocessen. Ett nystartat utvecklingsprojekt har därför fått i uppgift att ta fram ett energiklassningssystem för att förenkla valet av energisnåla byggbodar. Här finns en stor möjlighet för byggarbetsplatser att minska klimatpåverkan. Större aktörer i byggbranschen har gemensamt engagerat sig i arbetet som leds och har initierats av Peab tillsammans med Chalmers Industritekniks dotterbolag, CIT Energy Management.

Det finns cirka 60.000 byggbodar i Sverige som produceras av olika leverantörer. Alla leverantörer har sitt eget klassificeringssystem som inte är likt någon annans. Det gör att det är svårt att jämföra hur mycket energi olika bodetableringar egentligen förbrukar. För att komma till rätta med detta ansökte Peab om pengar från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) och Energimyndigheten gällande ett utvecklingsprojekt som ska ta fram en standard för hur bodar ska klassificeras.

Det viktigaste i det här projektet tycker jag är att vi underlättar för beställare att göra medvetna val. 

Johan Svensson, energispecialist Peab

– Energiförbrukningen på produktionsarbetsplatser har länge varit en obesvarad fråga i branschen. Det finns sällan en specificerad kravställning på bodetableringens energiförbrukning i upphandlingar, vilket gör att det inte finns något incitament för entreprenören att välja en mer energisnål bod. Att det här var en fråga som engagerar märkte vi direkt av det stora intresset; vi fick entreprenörer, beställare och branschorganisationen för uthyrare att medverka, säger Helena Eriksson, projektledare för projektet på Peab.

Målet med projektet är i slutändan att bidra till en minskad energianvändning och klimatpåverkan i bodetableringar genom att alla bodar som används i Sverige klassificeras enligt samma standard. Det finns en stor potential, både att minska klimatbelastningen och att spara pengar, genom att tydliggöra de olika val som finns vid beställning av en etablering.

– Det viktigaste i det här projektet tycker jag är att vi underlättar för beställare att göra medvetna val. Ett större projekt som varar i några år kan till exempel välja en högre klassad och därmed energisnålare bod, medan en enklare variant passar bättre i ett mindre och kortvarigt projekt, berättar Johan Svensson, energispecialist på Peab.

Exakt hur klassificeringen kommer se ut - vägledning, implementering, regler och förvaltning - är sådant som arbetsgruppen för projektet ska arbeta fram. Resultatet presenteras i en rapport som publiceras under våren 2022.

Utvecklingsprojektet finansieras gemensamt av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF), Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen och drivs genom nätverket LÅGAN.

Arbetsgrupp och projektledare

Arbetsgruppen som leds av Helena Eriksson, Peab, består av representanter från Peab, Lambertsson, Byggföretagen, JM, NCC Sverige, Skanska Rental, Ramirent, Cramo/Swedish Rental och CIT Energy Management.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maria Wilund

PR-chef, Peab

Telefon: 010-456 86 00

Dela det här på: