Peab är det första byggföretaget att använda SSAB Zero, ett nytt återvunnet stål tillverkat utan fossila utsläpp

SSAB och Peab utökar sitt samarbete till att även omfatta leveranser av SSAB Zero™, som är baserat på återvunnet stål och fossilfri energi, och tillverkat utan fossila utsläpp. Peab planerar att använda cirka hälften av den initiala leveransvolymen på 300 ton för mikropålar inom grundläggning, och den andra hälften i byggprojekt redan i år. Sammantaget blir Peab det första byggföretaget i världen att använda SSAB Zero™.

Avtalet stärker ytterligare Peab och SSABs gemensamma arbete för att skapa lösningar till minskade koldioxidavtryck i bygg- och fastighetsbranschen, som står för cirka 20 procent av de totala CO2-utsläppen i Sverige. Den primära orsaken till CO2-utsläpp från Peabs verksamhet är användningen av olika material, såsom stål, i produktionen. Peab har ett övergripande miljömål att vara klimatneutralt senast 2045 – med ett mål att minska koldioxidintensiteten för insatsvaror med 50 procent till 2030.

– Det är fantastiskt att vi nu kan addera SSAB Zero™ som en ny stålprodukt i vår nollutsläppsfamilj, eftersom det gör det möjligt för oss att både möta kundernas efterfrågan tidigare och ta ytterligare ett steg mot att mildra klimatförändringarna. Vi ser fram emot att fördjupa vårt partnerskap med Peab genom att ta SSAB Zero™ till byggbranschen, säger Thomas Hörnfeldt, chef för Hållbara Affärer på SSAB.

– Klimatet kan inte vänta. På Peab tar vi ansvar för vår miljöpåverkan längs hela värdekedjan, genom hela livscykeln. Ambitionen är att på alla sätt jobba hållbart för att därigenom minska verksamhetens miljö- och klimatpåverkan. Vi har ett stort ansvar inom bygg-och anläggningsbranschen och genom att använda SSAB Zero kan vi bidra till att nå målet att bli klimatneutrala 2045. Det är en milstolpe inte bara för Peab utan för hela branschen, säger Elisabet Stadler, miljöchef Peab.

SSAB Zero™ produceras utan fossila utsläpp (mindre än 0,05 kg CO2e per kg stål inom scope 1 och 2) i produktionen, inklusive inköpt energi och transporter. SSAB tillämpar marknadsbaserade utsläppsfaktorer för den elektricitet som används och kan säkerställa fossilfri elektricitet genom ursprungsgarantier. Fossila bränslen stannar kvar i marken, då SSAB har implementerat ett system för att hantera och säkerställa tillgång till, och användning av, alternativa energislag för produktionen av SSAB Zero™. Endast återvunnet stål används som råmaterial, vilket innebär att SSAB Zero™ stödjer den cirkulära ekonomin. SSAB kompenserar inte för koldioxidutsläpp.

Kontakt

Katarina Hugo

Pressansvarig, Peab

Telefon: 010-456 86 00

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.