Peab bjöd in till mångfaldsworkshop

Hur kan vi gemensamt se till att det här blir en inkluderande bransch där alla, oavsett kön eller bakgrund, vill och kan jobba? Vi samlade eldsjälar från olika företag och organisationer till en workshop i Solna för att prata om just det.

Peabs initiativ kom till i kölvattnet efter den avsiktsförklaring för en inkluderande byggbransch fri från diskriminering som branschens aktörer skrivit under. Peabs hållbarhetschef Maria Hernroth bjöd in och ett 25-tal deltagare kom till Peabskolan i Solna för att lyssna och lära av varandra hur man kan arbeta med inkludering, mångfald och jämställdhet.

Hesho Salih, Peab/Peabskolan, ledde workshopen.
— Vi alla i rummet var överens; mångfald och inkludering är ingen konkurrensfråga – däremot är det en överlevnadsfråga för en hel bransch. Vi måste sluta sortera bort medarbetare med den jargong och kultur som råder. Det är dags för förändring!

— Häftigt att se att så många var på plats och ville delta i samtalen. Det finns ett viktigt arbete att göra kring jämställdhet i Peab och i hela byggbranschen. Vi kan lära och få inspiration av andra länder, som t. ex. Finland som kommit längre när det gäller jämställdheten i branschen, säger Camila Buzaglo, kommunikationsdirektör Peab.

När workshopen avslutades var alla överens om att fortsätta dialogen och att Peab bjuder in till ytterligare erfarenhetsutbyte om ett halvår.

Dela det här på: