Peab bygger ut Pampushamnen i Norrköping

På uppdrag av Norrköpings Hamn bygger Peab ut Pampushamnen där flera av de största containerrederierna trafikerar. Utbyggnaden, som påbörjades i augusti 2020 och kommit halvvägs, sker för att möta framtidens krav på smarta logistiklösningar, ökade godsvolymer, större fartyg och effektivare produktion i hamnen.

Att frakta varor via godsfartyg är ekonomiskt, klimateffektivt, samt möjliggör många arbetstillfällen. Norrköping är ansett som ett av landets starkare logistiklägen, med en väl utvecklad land- och sjöinfrastruktur och ett strategiskt läge i den växande Östersjöregionen.

– Vi är glada över att vara delaktiga i utvecklingen av Pampushamnen. Vi är en lokal samhällsbyggare och en av framgångsfaktorerna är att vi internt samverkar inom flera affärsområden. Det gör att vi kan säkerställa att vi har rätt resurser och kompetens under hela projektet, säger Henrik Gustavsson, arbetschef på Peab.

Projektet omfattar byggnation av en ny pålad plattformskaj om 310 meter, en 60 meter lång tunglyftskaj och en ny hamnplan på ca 40.000 kvm för uppställningsytor till gods. Det anläggs också nya ledningar för vatten och avlopp. Även kompletterande muddring av hamnbassängen för att uppnå erforderligt djup för fartygstrafiken i hela hamnbassängen. Materialet som man byggde upp den nya hamnplanen med togs från en yta några hundra meter bort inom hamnens fastigheter. Där har Peab sprängt och krossat berg för att använda till den nu färdigställda hamnplanen som numera iordningsställts till containeruppställning. Detta förfarande har optimerat materialåtgången och bidragit till att antalet transporter och inköp av nya bergs- och grusmassor har minimerats.

Hållbarhet i fokus när Pampushamnen byggs ut

Peab arbetar systematiskt och målinriktat för att säkerställa att det vi producerar och levererar bidrar till det vi kallar för ett Närproducerat samhällsbygge. I projektet är det ett stort fokus på miljöfrågorna, för att minimera påverkan på den vattenlevande faunan har man tex tidrestriktioner för undervattenssprängning, så att det inte sker vid fiskars lekperioder och man tar dagliga grumlighetsprover i Bråviken då arbeten i vatten pågår tex pålning, muddring och dumpning.

Vad det gäller kemikalier, avfall och spillberedskap har Peabs klimat och miljöexperter specifikationer på vilka oljor och kemikalier som används och saneringsutrustning finns på alla fartyg, pråmar, containers och maskiner för ev. händelser i vatten och på land.

Anna Karin Ribnert.jpg– Vi har en bra dialog och ständig kontakt med vår beställare Norrköpings Hamn, vi håller tillsammans miljöfrågorna högt och jag vill även lyfta upp styrkan i det här projektet – att vi nästan enbart har interna bolag på plats för såväl grundläggning, betong, marin och anläggning, säger Anna-Karin Ribnert, entreprenadingenjör på Peab.

Till projekt Pampushamnen ska det levereras totalt 13.000 kubikmeter betong under en treårsperiod. Därför passade det extra bra när dotterbolaget Swerock i ungefär samma veva startade upp verksamhet i Norrköping.

–  Det blev såklart lyckosamt att Peab påbörjade projektet i Pampushamnen i samband med att vi valde att flytta vår mobila betongstation från Nyköping till Norrköping. Betongstationen ligger väldigt nära projektet vilket gör att det blir korta transportsträckor, en fördel när det ska levereras en större mängd betong, säger Mats Petersson, arbetschef på Swerock.

Byggstart var augusti 2020 och projektet beräknas vara klart under sommaren 2025.

Kontakt

Elinor Jacobsson

Kommunikatör, Peab

Telefon: 0725-33 33 81

Mer om projektet

Projektet innefattar byggnation av en ny pålad plattformskaj om 310 meter, en 60 meter lång tyngdlyftskaj och en ny hamnplan för uppställningsytor för gods.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.