Peab har Sveriges mest nöjda bostadskunder

Peab har Sveriges mest nöjda bostadskunder 2021. Efter en sammanställning av hur Sveriges bostadsköpare betygsatt bostadsutvecklarna 2021 kliver Peab Bostad högst upp på prispallen. Men framgångarna stannar inte där, Peab Bostads projekt Hamnutsikten på Hammarö är det enskilda projekt som har landets mest nöjda bostadskunder.

Kundundersökningen visar att Peab Bostad får utmärkelsen ”Årets nöjdast kunder 2021” tillsammans med Besqab och BoKlok som tillsammans delar på förstaplatsen.

Affärsområdeschef och försäljningschef kommenterar:

– En ny bostad är många gånger en människas största investering. Det är ett stort förtroende vi får av våra kunder och då är det otroligt glädjande att vi har de nöjdaste kunderna 2021. Vår personal och pålitlighet är faktorer som sticker ut positivt mot branschen i övrigt när kunderna får säga sitt. Här har bland andra sälj- och kundansvariga, yrkesarbetare, platschefer och medarbetare som arbetar med eftermarknad gjort en stor insats. Detta tillsammans med en hög och jämn kvalitet i våra projekt över hela Sverige har möjliggjort detta fina omdöme, säger Göran Linder, affärsområdeschef Projektutveckling.

Det är ett stort förtroende vi får av våra kunder och då är det otroligt
glädjande att vi har de nöjdaste kunderna 2021. Vår personal och pålitlighet
är faktorer som sticker ut positivt mot branschen i övrigt när kunderna får säga sitt.

Göran Linder, affärsområdeschef Projektutveckling

– Pandemin ställde alla i branschen inför stora utmaningar och tvingade fram en snabb omställning i alla delar av processen, allt från leverans av produkt till kundkontakter. Att kunna ställa om en stor organisation och dessutom öka kundnöjdheten är ett kvitto på att vi har en organisation som vill utveckla och utvecklas. En viktig framgångsfaktor är vår lokala närvaro och höga andelen egna medarbetare, säger Michael Mati, Nordisk försäljningschef Peab Projektutveckling.

Peab Bostad har flyttat fram sina positioner de senaste åren och höjer sitt Nöjd-Kund-Index till 79, vilket innebär att man överträffar branschsnittet som ligger på 76. Projektet Hamnutsikten på Hammarö, som är det enskilda projektet som får bäst resultat fick fantastiska 91 av 100. Peab tog hem motsvarande utnämningen avseende enskilt projekt även 2020 med projektet Pålsjö Hage.

Prognoscentret

Prognoscentrets NKI-undersökning har genomförts i samarbete med branschens aktörer och bygger på cirka 13 000 svar från köpare av nyproducerade bostäder och småhus under 2021. Undersökningen omfattar cirka 65 företag.  Prognoscentrets branschmätning följer allmän praxis inom nöjdhetsmätningar och resultaten är därmed jämförbara med NKI-värden från t.ex. Svenskt Kvalitetsindex.

NKI är en sammanvägning av tre frågor som besvaras på en tio-gradig skala. Resultatet omräknas till ett index mellan 0 och 100. Värden mellan 65 och 75 innebär medelgod kundnöjdhet.

Ytterligare information om undersökningen: www.prognoscentret.se

För ytterligare informatin, vänligen kontakta

Daniel Ferreira

Press- och kommunikationsansvarig, Projektutveckling Peab

Telefon: 0725-33 50 86

Dela det här på: