Peab inför gratis mensskydd på arbetsplatser

Peab i Örebro erbjuder gratis tamponger till medarbetare och besökare. Genom ett nytt avtal med det lokala start-up företaget Period Pack införs nu gratis tamponger på alla arbetsplatser och byggbodar i Örebro.

Peab i Örebro är först ut i ett pilotprojekt där företaget tillhandahåller gratis tamponger på alla arbetsplatser, både kontor och byggbodar. Avtalet går ut på att Period Packs behållare med tamponger placeras på Peabs toaletter och fylls på löpande genom ett abonnemang. Tampongerna kommer att erbjudas alla som besöker en arbetsplats, oavsett om personen är anställd eller inte. Även om andelen kvinnor i produktion i dagsläget är låg vill Peab med initiativet möjliggöra för fler att verka i byggbranschen.

  Jag, liksom säkert många andra, har någon gång råkat ut för att ha glömt mensskydd när jag som bäst behöver det. Byggarbetsplatser ligger inte alltid centralt på våra orter vilket också gör att det kan vara svårt att hinna iväg på rasten för att handla om man glömt skydd. Dessutom är det ju ingen som tar med sig eget toalettpapper när de ska besöka en arbetsplats, det borde vara samma sak med mensskydd, berättar Camilla Hartman Frilander, arbetschef i Örebro och initiativtagare till projektet.  

För att lösa inköp till temporära arbetsplatser, som byggarbetsplatser ofta är, samarbetar Peab med den lokala organisationen för Peabbolaget Lambertsson i Örebro.

  Lambertsson har sedan tidigare beslutat att utrusta både nya och gamla uthyrningsbara byggbodar med sanitetsbehållare som standard. Örebrosatsningen är ett spännande pilotprojekt där nästa steg för oss är att undersöka om vi kan lägga till mensskydd som valbar utrustning i vårt sortiment, säger Fredrik Bergström, regionchef Lambertsson.

  Det här är en satsning som helt stödjer den likabehandlingsplan vi har i Peab. Vi arbetar ständigt med dessa frågor, bland annat utbildar vi våra 16.000 medarbetare i likabehandling, genomför projekt inom ramen för det sociala hållbarhetsarbetet Peab Life för att få ungdomar att tänka förbi stereotyper och arbetar aktivt för att attrahera mångfald till Peabskolan, berättar Maria Hernroth, hållbarhetschef Peab.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Camilla Hartman Frilander

Arbetschef, Peab

Telefon: 0725-33 46 82

Maria Wilund

PR-chef, Peab

Telefon: 010-456 86 00

Dela det här på: