Peab inför gratis mensskydd på sina arbetsplatser i Norden

Peabkoncernen erbjuder, tillsammans med dotterbolaget Lambertsson, gratis tamponger till medarbetare och besökare i Norden. Genom ett nytt avtal med företaget Period Pack ges koncernens fasta kontor och byggbodar möjlighet att utrustas med mensskydd.

För ett år sedan startades ett pilotprojekt där Peab i Örebro tillhandahöll gratis tamponger på alla arbetsplatser i länet. Eftersom det har varit ett väldigt uppskattat initiativ beslutade Peab att använda dessa erfarenheter och skala upp erbjudandet till alla länder i Norden där man har verksamhet.

Genom det här initiativet vill vi underlätta för våra medarbetare och samtidigt
visa att arbetet för en jämställd bransch berör många områden – allt från
tamponger och arbetskläder till att städa bort machokulturen och mossiga normer.

Camila Buzaglo, kommunikationsdirektör med ansvar för social hållbarhet på Peab

Som kvinna vet man hur jobbigt det är när man glömt att mensen ska komma och inte har nån tampong med sig. Tänk dig då att du står vid ett vägarbete, eller på en täkt. Ingen kiosk i närheten. Det är inte kul. Genom det här initiativet vill vi underlätta för våra medarbetare och samtidigt visa att arbetet för en jämställd bransch berör många områden – allt från tamponger och arbetskläder till att städa bort machokulturen och mossiga normer, säger Camila Buzaglo, kommunikationsdirektör med ansvar för social hållbarhet på Peab.

Det nya avtalet innehåller två delar, ett för fasta kontor och ett för temporära arbetsplatser. På Peabs kontor placeras Period Packs behållare med tamponger ut och fylls på löpande genom ett abonnemang. För att lösa leveranser till temporära arbetsplatser, som byggarbetsplatser ofta är, samarbetar Peab med dotterbolaget Lambertsson som utrustar bodarna. Mensskydden kommer att läggas till i Lambertssons sortiment för att göra det enkelt för respektive byggprojekt att beställa.

Tampongerna kommer att erbjudas alla som besöker en arbetsplats, oavsett om personen är anställd eller inte.

Tänker man efter är det lika givet att utrusta bodarna med tamponger som med toalettpapper och tvål. Som uthyrningsbolag har vi dessutom kontakt med väldigt många arbetsplatser, så genom att ta det här steget kan vi göra skillnad för många kvinnor i byggsektorn säger Peter Mikes, vd för Lambertsson.

Utöver behållare till Peab har bolaget även beställt 100 extra enheter med mensskydd som ska skänkas till behövande organisationer som till exempel boenden för utsatta kvinnor och härbärgen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maria Wilund

PR-chef, Peab

Telefon: 010-456 86 00

Dela det här på: