Peab Lab - Spelet som väcker nya tankar om hållbart byggande

Under stadsmässan H22 City Expo i Helsingborg stod hållbarhet och innovationer i fokus. På Peabs aktivitetsområde i Oceanhamnen kunde nyfikna besökare prova på att utveckla en klimatsmart stadsdel med hjälp av Peabs digitala hållbarhetsspel. Vi träffade Embla Winge, utvecklingsledare klimat på Peab, som berättade om Peab Lab - ett spel som väcker nya tankar om hållbart byggande.

Vilka val behöver vi göra för att bygga en hållbar stad? Hur kan vi utveckla befintliga byggnader att bli mer klimatvänliga? Vilka lösningar och innovationer kommer vi se mer av i framtiden? Det är frågor som varit ledande i utvecklingen av Peabs hållbarhetsspel, Peab Lab.

Redan vid spelets start upplyses spelaren om vikten av gränsöverskridande samarbete för att kunna bygga en hållbar stad.

– Det är ett första steg i hållbart byggande. Vi vill lyfta betydelsen av dialog mellan medborgare, företag, politiker och tjänstepersoner i komplexa frågor. Därför har vi satt den punkten först. Vi behöver förstå varandra för att kunna samverka kring innovationsdriven utveckling, berättar Embla.

Vidare i spelet ställs spelaren framför olika val och utmaningar för att bygga en så klimatanpassad stad som möjligt. Spelaren måste även förhålla sig till en satt budget.

Till hjälp finns välbeskrivna förklaringar om hur olika lösningar påverkar klimatet samt exempel tagna från verkligheten.

– Vi vill lyfta att det går att bygga hållbart genom att återanvända befintligt material och resurser, och på så sätt visa exempel från verkligheten där dessa lösningar tillämpas. Spelet handlar om att ställa olika alternativ mot varandra och att väcka nya tankesätt kring hållbart byggande, säger Embla.

När spelaren känner sig nöjd och har nyttjat sin budget så kommer man fram till resultatsidan. Där finns en QR-kod att skanna av för att komma i kontakt med Peab. Spelaren kan ge sina synpunkter, ställa frågor, eller föra en fortsatt dialog med Peab om hållbart byggande.

–  Vi vill genom Peab Lab skapa förståelse för hur Peab resonerar kring hållbara val. Målet är att spelaren får med sig nya intryck och tankar om hur man kan bygga mer klimatanpassat.

Efter utställningen kommer vi att fortsätta använda spelet i utbildningssyfte, avslutar Embla Winge.

För mer information, kontakta

Maria Wilund

PR-chef

Dela det här på: