Peab och LKAB fördjupar strategiskt samarbete kring industrisatsningar i norr

Peab och LKAB stärker sitt strategiska partnerskap kring ett antal planerade stora industrisatsningar kopplade till den gröna omställningen i norra Sverige. Bolagen har bland annat tecknat en avsiktsförklaring angående uppförande av den vätgasanläggning som LKAB planerar i Gällivare.

I norra Sverige sker just nu några av de största industrisatsningarna i svensk historia.

– Vi är stolta över att, som strategisk partner till LKAB, spela en viktig roll i den utvecklingen. Peab har lång erfarenhet av stora industriprojekt i regionen där vi byggt allt ifrån fabriker till logistikanläggningar och större hamnar. Det innebär att vi är vana vid komplexa projekt och vet att det alltid innebär utmaningar, därför prioriterar vi alltid ordning och reda, inte minst alla frågor som rör säkerhet och trygghet. Genom ett tidigt samarbete skapar vi de bästa möjligheterna till ett effektivt genomförande, en kvalitativ produkt och en nöjd kund, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef på Peab.

– Vi planerar idag för en successiv expansion och omställning av vår verksamhet för att stärka vår konkurrenskraft och få ner koldioxidutsläppen i järn- och stålindustrin under en lång period av stora investeringar i norr med början i Gällivare. Med våra växande mineraltillgångar av högkvalitativ malm, Sveriges näst intill fossilfria elsystem och den teknik vi utvecklat inom HYBRIT-samarbetet så driver vi på för att skapa de fossilfria industriella värdekedjor som ska bygga vår och svensk industris konkurrenskraft. För oss är det viktigt att knyta till oss partners med kompetens, kapacitet och erfarenhet av den typen av utmaningar vi ser framför oss, säger Jan Moström vd och koncernchef LKAB.

I det fördjupade samarbetet ingår bland annat en avsiktsförklaring mellan parterna kopplat till en utförandeentreprenad av LKAB:s planerade vätgasanläggning inklusive infrastruktur och grundläggningsarbeten. I avsiktsförklaringen ingår även en logistikanläggning i Luleå Hamn. Tidplaner och projektkostnader är för närvarande inte fastställda. Projekten ingår därför inte i Peabs orderingång. 

Inom ramen för det fördjupade samarbetet ska bolagen tillsammans planera för ett framgångsrikt genomförande både vad gäller kostnader och tid men även med ett tydligt ansvar för miljö och människor.

– Vi tar nästa steg mot att förverkliga våra planer genom ett långsiktigt samarbete med Peab. Genom att samarbeta tätt från början kan Peab bidra med expertis i hela planeringen och också bygga strukturkapital, arbeta med kunskapsåterföring mellan projekt och ta ett helhetsansvar för dessa stora byggprojekt. Det är också viktigt för oss med en partner som kan driva säkra och funktionella projekt och som delar våra värderingar, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.

Peab har varit etablerat i Norrland sedan 1991 och har tagit täten i utvecklingen av byggbranschen i norr med en rad stora och spännande industriuppdrag, som senast SCA-fabriken i Obbola, Sundsvalls logistikpark och Skellefteå hamn.

– Tittar vi bakåt ett antal år så är det tydligt att under tuffa perioder så har många andra valt att lägga ner egna verksamheter i norr, men vi har alltid valt att stanna kvar. Det är jag väldigt nöjd med idag. Tack vare att vi vågat hålla ut så har vi kvar kompetenta, lokala medarbetare i våra projekt vilket garanterar djupa kunskaper och starkt engagemang i regionen, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef på Peab.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peabs pressjour

Telefon: 010-456 86 00

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.