Peab och Tibnor kartlägger stålprodukters miljöpåverkan

Peab och Tibnor har tagit ett helhetsgrepp kring stålets miljöpåverkan i byggnationer. I samarbete har företagen successivt förbättrat den totala leveranskedjan. Nu tar Peab och Tibnor nästa steg i en kartläggning av miljöpåverkan. Genom framtagandet av miljövarudeklarationer, så kallad EPD (Environmental Product Declaration), kan Peab spåra stålets klimatpåverkan från stålverk, transporter och förädling hela vägen till leverans på byggarbetsplats. På så sätt kan medvetna val göras vid inköp.

Bygg- och anläggningsbranschens klimatpåverkan kommer till stor del från tillverkningen av byggmaterial så som cement och stål. Genom att ta fram EPD:er, får leverantörer ett kvitto på hur deras produkter påverkar klimatet och entreprenörer som köper produkterna kan därmed göra medvetna val. Peab och Tibnor är viktiga samarbetspartners, därför valde bolagen att tillsammans ta fram EPD:er för de produkter som Peab behöver till sin produktion.

Dessa nya EPD:er redovisar klimatpåverkan i tillverkningens alla led - från råvaruförsörjning till stålproduktionen i fabrikerna via transporten till Sverige, till bearbetning (så som kapning och bockning) av stålet samt den slutgiltiga leveransen till byggarbetsplatser. Det är därmed de första EPD:erna på den svenska marknaden för ståldistribution som spårar hela vägen ut till byggarbetsplats.

  EPD:er är ett konkret sätt att tydliggöra miljöpåverkan, så att den kan vara en del av beslutsunderlaget vid våra strategiska beslut. Det här är ytterligare en viktig satsning i linje med Peab-koncernens klimatmål. Vi ska ha en klimatneutral verksamhet år 2045, vilket betyder att vi vill uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser till atmosfären. För att kunna göra det måste vi kunna göra medvetna val vid våra inköp, berättar Elisabet Stadler, miljöchef Peab.

– Vi på Tibnor arbetar kontinuerligt med att minska vår koldioxidpåverkan och skapa klimatsmarta lösningar. Med egen EPD kan vi över tid följa upp hur vi successivt förbättrar vårt miljöarbete. Till att börja med så har vi certifierat armerings- och konstruktionsprodukter (byggsortimentet, stång, balk och hålprofiler), men målet är att certifiera samtliga av våra produkter vi levererar till den svenska marknaden, säger Mikael Jansson, marknadschef Tibnor Sverige.

Ytterligare ett steg i klimatsamarbetet mellan Peab och Tibnor är att minska transporter när stålet anlänt till Sverige. Genom att flytta Tibnors tillverkningsfabrik från Linköping till Köping, dit stålet anländer med båtlaster, kan onödiga lastbilstransporter elimineras. I Köping finns även Tibnors centrallager och genom att effektivisera flödet och logistiken via samdistribution av stål till Peabs produktionsarbetsplaster i landet, har ytterligare ett viktigt steg tagits för att tillsammans minska klimatpåverkan.

Om EPD

En miljövarudeklaration eller Environmental Product Declaration (EPD) är ett oberoende verifierat dokument som ger transparent och jämförbar information om produkters och tjänsters miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maria Wilund

PR-chef, Peab

Telefon: 010-456 86 00

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.