Peab sparade över 200.000 kg koldioxidutsläpp i utbyggnaden av jättelager

I januari 2020 stod det klart att Peab skulle bygga ut Julas centrallager i Skara. Lagret som med sina 150.000 kvm är norra Europas största har det senaste året utökats med ytterligare 27.500 kvm. Under projektets gång har man gjort medvetna val kring både produkter och transporter och på så sätt minskat koldioxidutsläppen.

I samband med att utbyggnationen av Julas centrallager i Skara drog igång i början av 2020 öppnade även Peabs dotterbolag Swerock upp dörrarna för sin nya betongfabrik, bara ett stenkast från projektet. I den nya betongfabriken tillverkas betong med lägre klimatpåverkan, vilket uppnås genom användning av alternativa bindemedel.

I det här projektet skulle vi gjuta totalt 6.000 kubikmeter betong. Genom att använda den nya betongen från Swerock minskade vi koldioxidutsläppen med över 200.000 kg jämfört med traditionell betong. Det motsvarar ca 5.330 bilresor tur och retur mellan Julas centrallager i Skara och centrala Göteborg, säger Fredrik Gustafsson, arbetschef Peab.

Skillnaden jämfört med traditionell betong är att man ersätter en del av cementen, som står för 90 procent av betongens klimatpåverkan, med slagg från stålindustrin. Det ger en lägre klimatpåverkan utan att påverka kvaliteten på betongen.

Jag är glad att Peab och Jula tillsammans tagit fasta på att göra medvetna klimatval i detta jätteprojekt. Med den här betongen från Swerock kunde vi enkelt minska projektets koldioxidutsläpp utan att göra avkall på kvaliteten, avslutar Fredrik Gustafsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Gustafsson

Arbetschef, Peab

Telefon: 0725-33 52 56

Kerstin Danasten

Presschef, Peab

Telefon: 010-456 86 00
Foto: Daniel Ström

Jula centrallager, Skara

Den som någon gång har passerat Skara på E20 har knappast kunnat undgå Julas centrallager som breder ut sig vid sidan av motorvägen. Lagret var redan med sina 150.000 kvm norra Europas största och har nu expanderat med ytterligare 27.500 kvm. Peab var totalentreprenör för projektet och gjorde tillsammans med dotterbolaget Swerock expansionen så...

Dela det här på: