Peabmedarbetare utsedd till Årets Employer Brandingperson

Peabs kompetensförsörjningschef, Anders Berge, är Årets Employer Brandingperson 2021 enligt företaget Universum. I sin motivering lyfte Universum fram Anders förmåga att skapa framåtrörelse och verkliga förutsättningar för intern och extern attraktionskraft som bidragande orsaker till vinsten.

Varje år hyllar Universum en person som genom sina insatser bidragit till att öka engagemanget och intresset för employer branding inom sin organisation. I år belönas Peabs Anders Berge med titeln Årets Employer Brandingperson 2021. Anders Berge kommenterar utnämningen.

Peab utsågs i somras till Årets Employer Brandingföretag och nu blir du Årets Employer Brandingperson. Hur jobbar ni med Employer Branding för att lyckas?
AndersBerge-FotoKristoferHedlund.jpgDet är förstås väldigt roligt att bli utnämnd men det är resultatet av ett lagarbete. Vi har jobbat inifrån och ut med frågorna. Det syns inte minst i vår medarbetarundersökning där eNPS-värdet (Employee Net Promoter Score) ligger på 19 när benchmark i branschen är 10. Fungerar det internt så är man beredd att rekommendera Peab som arbetsgivare, och då sprider det sig och blir lättare att kommunicera utåt. Faktum är att eNPS-värdet är som högst bland våra kvinnliga medarbetare – som behöver bli fler.

Hur gör Peab för att locka fler kvinnor till byggbranschen?
Vi har kommit riktigt långt när det gäller likabehandling, nolltolerans mot oönskat beteende och har mycket välförankrade värderingar i vår koncern, men att i grunden få till en jämnare fördelning inom främst vår produktion, det är vår stora utmaning. Därför har vi nu från koncernledning och styrelse lagt fast en progressiv plan för att på allvar adressera jämställdheten i Peab och branschen. Ett område vi behöver påverka är skolornas tillförsel till branschen, idag är andelen tjejer på bygg-och anläggningsprogrammen max 5 procent. För att kunna göra det behöver vi bland annat påverka synen på yrket, förändra studievägledares råd till tjejer i 8:e klass samt spräcka en del glastak.

Hur har ansträngningarna gett resultat?
På 1,5 år har vi ökat inflödet av ansökningar till koncernens lediga tjänster med 144 procent samt ökat intresset från kvinnor med 72 procent. Detta baserar sig på vårt arbete ”inifrån och ut”, att medarbetare vill rekommendera Peab som arbetsgivare (eNPS), och en annonseringslösning där vi kan anpassa rätt budskap till rätt målgrupp. Resan är inte enkel och dessutom lång men vi menar allvar med vår plan och är uthålliga.

Foto: Kristofer Hedlund

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maria Wilund

PR-chef, Peab

Telefon: 010-456 86 00

Dela det här på: