Peabs arbetsmiljövecka lyfter de psykiska aspekterna av hälsa och säkerhet

Idag startar Peabs arbetsmiljövecka som i år har extra stort fokus på belastning i både psykisk och fysisk form. Syftet är att stärka säkerhetskulturen genom att öka medvetenheten kring såväl de synliga som de mer osynliga belastningsbesvären bland koncernens 15 000 medarbetare

Belastningsbesvär till följd av arbete kan ta olika former. Mest framträdande i byggbranschen är fysiska belastningsbesvär, orsakade av exempelvis tunga lyft eller olämpliga arbetsställningar. Mindre synliga är belastningsbesvär som orsakas av organisatoriska eller sociala faktorer och som exempelvis yttrar sig i form av stress eller annan ohälsa. Enligt Arbetsmiljöverkets årliga rapport Arbetsskador 2021, är sjukdom orsakat av organisatoriska eller sociala faktorer den näst vanligaste orsaken till sjukdom bland kvinnor, med 13 procent av andelen anmälningar. Bland män är siffran 10 procent.

I år kommer därför Peabs årliga arbetsmiljövecka att rikta ljuset mot dessa faktorer för att skapa en större medvetenhet om de mindre synliga faktorerna som kan orsaka ohälsa och sjukdom.

– För mig som platschef är en av nyckelfaktorerna för ett lyckat projekt att det finns glädje och stolthet bland alla involverade. Det lägger grunden för en säker och hälsosam arbetsmiljö. Det psykiska välmåendet är lika viktigt som det fysiska, och därför är det bra att Peabs arbetsmiljövecka nu har fokus på den aspekten av arbetsmiljön, säger Per Magnusson som nyligen avslutat det sex år långa projektet att bygga det nya psykiatrihuset i Kalmar.

Runt om i Peabkoncernen genomförs det under veckan en rad olika aktiviteter som adresserar fysiska och psykiska belastningsbesvär. För att öka medvetenheten kring besvär som orsakas av organisatoriska eller sociala faktorer kommer det att genomföras aktiviteter om bland annat stress, hållbar livsstil och konflikthantering. Utöver detta genomförs det även professionellt ledda genomgångar av ergonomi på de olika arbetsplatserna.

– Att jobba hållbart, korrekt och säkert står ständigt i centrum i vår verksamhet. Därför är det viktigt att vi under veckan lägger ett extra fokus på den fysiska och psykiska hälsan. Det är många faktorer som spelar in i hur vi mår på jobbet och vi måste lyfta alla aspekter av hälsa och säkerhet, säger Stefan Danielsson, affärsområdeschef Bygg.

Peabs arbetsmiljövecka pågår till och med den 2 september.

För mer information kontakta

Maria Wilund

PR-chef

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.