Reflektionsdag för säkra och hälsosamma arbetsplatser

Den 27 april genomför vi på Peab för fjärde året i rad en koncerngemensam aktivitet då våra arbetsplatser gör uppehåll i arbetet klockan 10.00.

Den 28 april är den internationella dagen för säkerhet och hälsa på arbetet.

Dela det här på: