Så stärker Peab säkerheten under årets arbetsmiljövecka – förberedelser och planering är avgörande

Idag startar Peabs arbetsmiljövecka, som genomförs årligen i hela den nordiska koncernen. Under veckan kommer 15.000 medarbetare att lägga särskilt fokus på förberedelser och planering inför arbetsdagen.

Risker i arbetsmiljön kan elimineras eller minskas på många olika sätt. Att vara väl förberedd inför arbetsdagen är en viktig faktor i det arbetet. Med hjälp av kontinuerlig planering kan man öka riskmedvetenheten i vardagen och förhindra att riskfyllda scenarier uppstår. Arbetsmiljöveckans fokus på just förberedelser skapar en möjlighet för medarbetarna att stanna upp och reflektera extra kring de unika risker de möter i sitt arbete och hur dessa kan elimineras eller minskas. Det är en viktig del av arbetsmiljöarbetet och säkerhetskulturen.

– Riskmedvetenhet är centralt i arbetsmiljöarbetet - varje risk som hanteras är en potentiell olycka mindre. Att jobba hållbart, korrekt och säkert står ständigt i centrum i vår verksamhet, säger Stefan Danielsson, affärsområdeschef Bygg.

Alla medarbetare i Peabkoncernen genomför under veckan en rad olika aktiviteter där de diskuterar olika förberedelser inför en arbetsdag. Utöver en inledande och avslutande gemensam övning får arbetsplatserna genomföra aktiviteter inom områden som bland annat riskbedömning, introduktion av nya medarbetare på arbetsplatsen, personlig skyddsutrustning och Peabs värdegrund. 

– Förberedelser och riskmedvetenhet är enormt viktigt i vår dagliga verksamhet. Arbetsmiljöveckan ger oss en möjlighet att fokusera extra på dessa frågor, säger Lotta Brändström, affärsområdeschef Anläggning.

Arbetsmiljöveckan ger möjlighet för alla inom organisationen att på ett samlat, fokuserat och inspirerande sätt fördjupa sig i frågor kopplade till hälsa och säkerhet på jobbet. Att hålla arbetsmiljöfrågan högt uppe på agendan är särskilt viktigt inom bygg- och anläggningsbranschen, då många medarbetare regelbundet exponeras för nya eller återkommande risker i sin vardag.

Peabs arbetsmiljövecka pågår till och med den 1 september.

Kontakt

Peabs pressjour

Telefon: 010-456 86 00

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.