Sjömätarna som gillar tidiga sommarmorgnar

Peab Marin är den del av Peabkoncernen som har specialistkompetens och särskilt anpassad utrustning för att kunna utföra komplexa projekt i och i närheten av vatten.

Vid underavdelningen Peab Marin Survey spänner verksamheten över det mesta från sjömätning och inspektion av marina konstruktioner till miljökontroller och till exempel identifiering av steniga områden inför utläggning av sjökabel.

– Tidiga sommarmorgnar när vattnet är helt lugnt, det är min bästa tid, säger Trolle Carlsson, som är sjömätare med placering i Solna.

Kollegan Bruno Bonja Westergren instämmer, men påpekar att det oftast handlar om industrihamnar och byggarbetsplatser, och där är vattnet nästan alltid lugnt.

Exempel på vanliga arbetsuppgifter för Trolle Carlsson och Bruno Bonja Westergren är muddring inom marina anläggningsentreprenader och bottenkartering av hamnar, farleder eller grunda vattendrag. Vid karteringen skapas kartor som visar nivåer och bottenegenskaper, oftast baserat på data som samlats in med så kallat flerstråligt ekolod.

– Vårt arbete är helt klart lättare sommartid, säger Trolle Carlsson och förklarar:

– Det som kan vara utmanande är strömmande vatten, skiktat och omblandat vatten. När vi mäter djup med ljud är vi beroende av att känna till ljudets hastighet genom vattnet. Det mäter vi med en så kallad SVP-sensor (SVP = Sound Velocity Profile). När vattnet skiktar sig och blandas om vartannat påverkar det ljudets hastighet genom vattenkolumnen. Annars är det mest vinden vi behöver ta hänsyn till eftersom vi är begränsade i hur hög sjö vi kan mäta i.

– Det är också lättare att hantera all utrustning och jobba när det är varma och soliga dagar, säger Bruno Bonja Westergren.

Uppgifterna från Peab Marin Surveys mätningar ingår ofta i beslutsunderlag och kan vara viktiga som projektstöd eller för exempelvis en slutbesiktning.

Sjömätare har tidigare varit ett bristyrke i Sverige, något som inneburit att man ibland fått söka kompetens från andra länder. Det är bakgrunden till att Sjöfartsverket ihop med andra aktörer för tre år sedan startade en ny sjömätarutbildning i Göteborg.

–  Det känns väldigt bra att utbildningen kommit till stånd, säger Bruno Bonja Westergren. Vi har helt nyligen anställt ytterligare en kollega som har genomgått just den utbildningen.

– Sjömätning behövs av många skäl. Det kan gälla sjöfart, fiske, fritidsliv eller andra delar av samhällsverksamheten, säger Trolle Carlsson. Vi hade inte haft säkra farvatten utan sjömätning, och utan omfattande sjömätning är det svårt att tänka sig en ny Karl Johansslussen i Stockholm eller nya långa broar över vatten.

Och även om sjömätarna på Peab gillar sommaren bäst går sjömätning att utföra även under andra årstider.

– Ligger isen har vi ju svårt att mäta, men bortsett från is och hög sjö kan vi sjömäta när som helst på året!

 

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.