Snickeriet i Varvsstaden räddas genom spektakulärt lyft

Just nu skapas en helt ny stadsdel i Malmö – Varvsstaden. Här ska 180.000 kvadratmeter industrimark omvandlas till en plats där människor lever, bor, umgås och arbetar. Området utvecklas av det till häften Peabägda bolaget Varvsstaden AB som samarbetar med alla Peabs affärsområden när det stora området nu utvecklas.

På området finns ett antal gamla tegelbyggnader som nu bevaras och fylls med nytt liv. En av dem är ”Snickeriet” – Varvsstadens äldsta byggnad. Kockums grundare, Frans Henrik Kockum köpte tomten 1870 och de första verkstäderna och magasinen började byggas året efter. 

Nu har Snickeriet lyft!

Huset får inte bara ett lyft genom en varsam renovering, utan man har nu bokstavligt talat lyft huset cirka en halv meter. Genom att göra den här insatsen nu, ges huset ett ännu längre liv då det annars ligger för lågt i förhållande till övrig bebyggelse. Byggnaden blir mer motståndskraftig och kommer klara utmaningarna med till exempel skyfall bättre. Erik Wennerholm är projektchef i Varvsstaden och har varit ansvarig för planeringen och genomförandet av lyftet.  

– Vi har förberett det här lyftet i knappt ett år. Det är en gammal byggnad där den första delen är uppförd i början av 1870-talet och sedan till- och ombyggd i flera etapper. Det har varit en lång förberedelsetid där både Peab Grundläggning, Peab Anläggning och Peab Bygg har varit engagerade. Genom ett gott samarbete och noggrann planering har nu entreprenören Tunga Lyft, kunnat genomföra det här komplicerade lyftet helt enligt plan, berättar Erik.

Hur lyfter man ett hus?

Peab Anläggning började tidigt med att sanera runt och under huset innan man förberedde för lyftet genom att schakta för kommande fundament inför lyftet. Peab Grundläggning tog därefter vid och utförde grundförstärkning med jetinjektering av huset.

– Vi har även installerat 187 pålar på in- och utsidan av huset under de 44 temporära fundamenten för domkrafterna, berättar platschef Karl Lindgren Grundläggning

200 ton stålbalk har monterats genom och kring huset som ”lyftok”, innan man sågade av den gamla grundmuren. Därefter tog 42 kraftfulla domkrafter vid och skapade den lyftkraft som krävdes för att lyfta det 2200 ton tunga huset de knappa 50 centimetrarna. Nu när huset till sist ”svävar” och är uppallat kommer Peab Bygg att gå in och gjuta en ny grund till huset. När den nya bottenplattan är härdad sänks huset igen och ställs på sin nya, högre grund. Därefter tar processen med att samtidigt som man bevarar husets utseende och själ, även anpassar det till moderna kontorslokaler. Just nu laddar platschef Annika Strömdahl upp för att ta vid projektet.

– Självklart är det ett utmanande projekt för alla inblandade men det känns fantastiskt roligt att genom ett gott samarbete inom Peab och med Varvsstaden AB, få möjlighet att bidra till att huset nu går att bevara. Det är viktigt för platsen och känslan här. Det är ett unikt projekt och det kanske är enda gången man får vara med och lyfta ett hus, säger Annika.

Nu har Peab Bygg startat arbetet med den nya grunden. Därefter tar omvandlingsprojektet till ett modernt kontor vid.

– Det är väldigt roligt att hela kedjan av inblandade har samma mål med projektet; att skapa förutsättningar för huset att finnas kvar långt in i framtiden och låta det berätta en historia för de som vistas i området, avslutar Erik Wennerholm.

Lyftet av Snickeriet fick en del uppmärksamhet i lokal media. Här kan du höra Erik Wennerholm berätta för Sveriges Radio om hur lyftet går till.

Även Peabs koncernchef Jesper Göransson var nyfiken och tittade förbi Snickeriet efter det att man avslutat lyftet.

– Det är fantastiskt roligt att se hur vi i Peab kan samverka för att ro ett sådant här viktigt projekt i land. Jag är verkligen imponerad av alla medarbetare som har varit inblandade, sa Jesper Göransson vid besöket.

Husets historik

I huset har funnits såväl timmer- och maskinverkstäder som mindre kontor. Men framför allt har här tillverkats snickerier till båtar och inredning – även för utomstående kunder. Byggnadens gula mönstermurade tegelfasader uppfördes i en medeltidsinspirerad rundbågestil, som förekom i Sverige vid slutet av 1800-talet och ännu märks i offentliga byggnader som skolor, järnvägsstationer och sjukhus. Huset tillhör områdets mer småskaliga med intima kvalitéer, bland annat fina invändiga träkonstruktioner. Spåren från ombyggnader på 1930- och 70-talen kan ännu anas. Snickeriet ligger i den äldre del av industriområdet som är vänd mot hamnbassängen med vy rakt in mot staden. Högt kulturhistoriskt värde.

Det här är Varvsstaden

Fakta Varvsstaden

  • 180 000 kvm industrimark saneras och utvecklas till en ny stadsdel
  • 3 nya broar över varvskanalen knyter samman området med Malmö City
  • 2 500 nya bostäder
  • 4 000 nya arbetsplatser
  • Flera nya parker
  • Området beräknas vara helt färdigutvecklat 2035
  • Varvsstaden ägs gemensamt av Peab och Fastighets AB Balder.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.