”Träd måste behandlas med respekt”

Ingen vill ha bebyggda miljöer utan vackra träd som ramar in, avgränsar och skänker lugn och skugga sommartid. Men träd måste skötas för att trivas, utvecklas och inte utgöra en risk i sin omgivning.

Thomas Hallingstam är en av två arborister vid Peab Drift och Underhåll i Sköndal i Stockholm. Han har trädvård som yrke och säger bestämt:
– Träd lever så otroligt mycket längre än vi människor gör och måste behandlas med respekt. Det går inte att förhasta sig, en gren som tagits bort kan aldrig sättas tillbaka. Här behöver man ett långsiktigt tänkande, och det intresserar mig.

När Thomas Hallingstam rycker ut är bakgrunden oftast att en privatperson hört av sig. Det kan handla om träd som hamnat för nära hus, som skymmer utsikten eller som skadats och behöver säkras av en expert. Beteckningen arborist kommer från latinets arbor som betyder just träd.

Den intensivaste perioden inträffar nu – från maj till höst – mycket beroende på att människor vistas mera utomhus och lägger märke till sådant som behöver åtgärdas. Uppdragen handlar också om att inventera och besiktiga bestånd, och förstås om att fälla träd.

När Thomas Hallingstam gör femårsplaner som omfattar avverkning rekommenderar han också alltid en nyplantering. Är det större träd som tas bort bör de ersättas av fyra-fem mindre som väger upp för förlusten.

– Det här görs alldeles för sällan, det är överlag för lite långtidstänkande, säger Thomas Hallingstam som menar att det behöver planeras för fler träd i vår stadsmiljö.

– Det blir ofta för små grönområden när bebyggelse förtätas.

Tyvärr ser han också skräckexempel på vad okunnig trädhantering kan ställa till med. Det kan exempelvis gälla en skogslönn som kan bli 25 meter hög, med en kronbredd på 15–20 meter, som placerats invid en byggnad där den inte alls kan utvecklas utan istället växer in i fasaden.

– Ett sådant träd kan bli 200 år, och nu kanske det inte blir mer än tio, det är verkligen helt feltänkt, säger Thomas Hallingstam, som ofta får missionera om vikten av kunskap om träd.

Att vara arborist är fysiskt krävande och det gäller att hålla sig i form. Det är också viktigt att vara säkerhetsmedveten. Ofta klättrar en arborist upp i träd med en säkerhetssele på sig för att utföra uppdragen med hjälp av specialgjorda hand- och motorsågar. Ibland kan en skylift behövas.

– Vi klättrar upp till 30 meter, så man bör inte vara höjdrädd. Men jämfört med byggbranschen i övrigt är det förstås inte särskilt högt.

När det gäller att beskära träd kan det göras under stora delar av året, men man ska undvika tiden då växtligheten knoppas och utvecklas, alltså under våren.

Något favoritträd har inte Thomas Hallingstam – trots sitt stora engagemang, eller kanske just därför.

– Alla träd är unika i sitt sätt att växa, var de står och hur gamla de blir. Allt beror på vilka förutsättningar de haft i form av ljus, vatten och näringstillförsel. Jag känner djup respekt för alla.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.