Väg 63 vinner byggsektorns kvalitetsutmärkelse, PQi

Som första anläggningsprojekt någonsin vinner ombyggnationen av väg 63 Förbifart Hjulsjö byggsektorns kvalitetsutmärkelse PQi - Utmärkt Projektkvalitet. Projektet byggs av Peab på uppdrag av Trafikverket.

Utmärkelsen PQi - Utmärkt Projektkvalitet är ett initiativ från branschorganisationerna Byggherrarna, Byggföretagen och företaget Binosight för att lyfta fram och sprida goda exempel i byggsektorn. Priset som instiftades 2021 har tidigare enbart vunnits av fastighetsprojekt, vilket gör väg 63 till den första vinnaren från anläggningssidan.

– Det känns fantastiskt att vinna PQi. Det är ett kvitto på att vi har jobbat hårt för att leverera ett projekt med hög kvalitet, både tekniskt och socialt. Vi har haft ett väldigt bra samarbete med Trafikverket och de andra aktörerna i projektet, och vi är väldigt stolta över resultatet, berättar Johan Eriksson, platschef på Peab.

Varje år mäts hundratals projekt med PQi. Mätningarna sker via enkäter som skickas till alla projektmedlemmar där frågor om bland annat planering, ledarskap och arbetsmiljö ställs.

Thomas Samuelsson är vd för Binosight och en av jurymedlemmarna för PQi. Han berättar att varje nominerat projekt genomgår en noggrann kvalitetskontroll gällande kvalitet på mätresultat och andra kvalitetsparametrar för att säkerställa utmärkelsens relevans.

– PQi är ett sätt att uppmärksamma extraordinärt väl fungerande byggprojekt. Lyckade projekt skapar värde för både beställare, projektmedlemmar och samhället i stort. Vi vill visa att det finns många goda exempel på hur man kan arbeta med projektkvalitet i byggsektorn, och att det lönar sig både ekonomiskt och hållbart. Vi är extra glada över att kunna dela ut kvalitetsutmärkelsen till projektet Väg 63 som är det första infrastrukturprojektet som får priset. Projektet visar imponerande prov på hur man kan jobba med både mjuka och hårda parametrar samtidigt. Projektet är ett levande bevis på att god samverkan och förmåga att leverera rätt kvalitet, i tid och inom budget hänger ihop, avslutar Thomas Samuelsson.

Om projektet Väg 63 – förbifart Hjulsjö

Projektet omfattar en ny sträckning av väg 63 på 4,6 kilometer genom skogen strax norr om Hjulsjö i Örebro län. Syftet är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på sträckan som har en hög andel tung trafik. Den nya vägen får omkörningsfält i uppförsbackarna och hastigheten höjs till 80 kilometer i timmen. Dessutom byggs en ny bro över Grönälven.

Om PQi och utmärkelsen PQi – Utmärkt projektkvalitet

Kvalitetsutmärkelsen ”PQi – UTMÄRKT PROJEKTKVALITET” tilldelas byggprojekt som uthålligt över tid presterat i nivå med Best Practice för branschen. Referensvärden för Best Practice baseras på alla mätta projekt och uppdateras löpande – fram till idag ca 350 projekt. Varje nominerat projekt genomgår en kontroll gällande kvalitet på mätresultat och andra kvalitetsparametrar för att säkerställa utmärkelsens relevans. Priset delas ut av Byggherrarna, Byggföretagen och Binosight AB tillsammans.

Kontakt

Sophia Drejenstam

Kommunikatör

Telefon: 0725-33 77 67

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.