Viktig milstolpe uppnådd i Olskroksprojektet – samtliga komplexa broar är nu färdiggjutna

Peab och Trafikverket har nått en viktig milstolpe i projektet E01 Olskroken planskildhet, som syftar till att öka kapaciteten och säkerheten på en av Sveriges mest trafikerade järnvägsknutar. Mellan den 6-7 februari gjordes den sista storgjutningen av Olskroksbron, som är en av de största och mest komplexa broarna i projektet.

Olskroksbron är en 590 meter lång betongbalkbro med en integrerad stålsektion på cirka 200 meter över spårområdet. Konstruktionen gör det möjligt att ha längre avstånd mellan stödbenen, vilket är nödvändigt för att kunna bygga över de trånga spåren. Bron kommer att ha dubbelspår som trafikeras av både Västlänken och Västra Stambanan. Bron beräknas vara klar 2025, men det är Västlänkens tidplan som avgör när den tas i trafik.

Mattias Emanuelsson.JPG– Vi är mycket stolta över att ha nått denna milstolpe i projektet E01 Olskroken planskildhet. Det är resultatet av ett fantastiskt samarbete mellan Peab, Trafikverket och alla andra inblandade aktörer. Vi har lyckats hålla tidplanen trots de utmaningar som en trafikerad järnvägsknut medför. Vi har också bidragit till att minska klimatpåverkan genom att använda ECO-Betong och andra klimatsmarta lösningar. Detta är ett projekt som vi är mycket glada och stolta över att vara en del av, säger Mattias Emanuelsson, entreprenadchef och biträdande regionchef på Peab.

Den sista storgjutningen omfattade ungefär 800 kubikmeter ECO-Betong från Peabs dotterbolag Swerock. Projektet har valt att till majoritet använda ECO-Betong för att minska klimatavtrycket och genom detta val har CO2-utsläppen minskat med 1.340 ton. Totalt har 42.000 kubikmeter betong levererats till projektet varav 27.000 kubikmeter varit ECO-Betong som används för samtliga betongbroar och kulvertar i projektet.

– Olskroken har varit ett spännande och utmanande projekt, speciellt med tanke på logistiken och nu har sista leveransen skett med klimatförbättrad betong till Olskroksbron. Vi är mycket glada över att vi bidragit till att minska klimatavtrycket i ett av Göteborgs betydande projekt med högt ställda klimatmål. Valet av ECO-Betong tydliggör också Swerocks engagemang för hållbarhet och miljömedvetenhet, säger Andreas Arvidsson, arbetschef på Swerock.

Användandet av ECO-Betong är bara en av flera klimatsmarta åtgärder som projektet har vidtagit. En annan är att man har använt multicem i stället för kalkcementpelare som en av flera metoder som använts för att stabilisera marken och öka dess bärighet. Multicem är ett bindemedel som består av restprodukter från cementtillverkning, vilket ger en klimatbesparing på 50–70 procent jämfört med cement. Projektet har även optimerat grundläggning och konstruktioner för att minska mängden betong och stål, samt återanvänt material både vid grundläggning och järnvägsanläggning.

Att bygga broar och spår i Olskroken är en utmanande uppgift, eftersom man måste hålla tågtrafiken rullande så mycket som möjligt. Varje dygn passerar cirka 650 tåg arbetsområdet, vilket kräver en noggrann planering och samordning. Projektet har arbetat med att bygga broarna i etapper, där man har utnyttjat de ytor som har varit fria från trafik. Broarna har växt fram som öar av stödben som har sammanbundits med överbyggnader när det har varit lämpligt utifrån tågtrafiken. För att kunna bygga där de ursprungliga spåren har legat, har man även anlagt tillfälliga spår dit tågtrafiken har flyttats. Projektet har arbetat parallellt med markarbeten, grundläggning, broarbeten och järnvägsarbeten, och säkerställt att alla aktiviteter har fungerat sekventiellt.

Vad händer härnäst? – Nu ska betongen på Olskroksbron härda och sedan tas formen bort och därefter återstår några arbeten kopplat till järnvägsmark. Men allra mest kommer vi under 2024 och 2025 fokusera på de återstående järnvägsarbetena (BEST-arbeten som inkluderar Bana, El, Signal och Telekommunikation), säger Mattias Emanuelsson.

Olskroksbron får dubbelspår och anläggandet av själva banan fortsätter från den del av överbyggnaden som nu gjutits. På den första delen av bron har Peab redan anlagt spår. Den 8–14 maj sker ett tillfälligt tågstopp då en stor mängd av BEST-arbetena sker. Avslutningsvis kopplas Godstågsviadukten in och tages i bruk under våren 2024.

Projektet E01 Olskroken planskildhet är ett samarbete mellan Peab och Trafikverket, och är en del av västsvenska paketet. Projektet startade 2018 och beräknas vara klart 2026. Målet är att skapa en planskild järnvägsanläggning i Olskroken, som idag är en flaskhals för tågtrafiken. Genom att separera spåren på olika nivåer, kommer man att öka kapaciteten, punktligheten och säkerheten för både person- och godståg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peabs pressjour

Telefon: 010-456 86 00

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.