Hög orderingång och förbättrat rörelseresultat

April – juni 2018

 •  Nettoomsättning 13 453 Mkr (12 791)
 •  Rörelseresultat 677 Mkr (631)
 •  Rörelsemarginal 5,0 procent (4,9)
 •  Resultat före skatt 673 Mkr (617)
 •  Resultat per aktie 1,94 kr (1,78)
 •  Orderingång 16 257 Mkr (12 880)
 •  Kassaflöde före finansiering -704 Mkr (-1 105)

Januari – juni 2018

 •  Nettoomsättning 24 943 Mkr (23 896)
 •  Rörelseresultat 967 Mkr (951)
 •  Rörelsemarginal 3,9 procent (4,0)
 •  Resultat före skatt 929 Mkr (928)
 •  Resultat per aktie 2,68 kr (2,72)
 •  Orderingång 29 163 Mkr (25 309)
 •  Orderstock 47 453 Mkr (39 470)
 •  Kassaflöde före finansiering -1 094 Mkr (683)
 •  Nettoskuld 3 592 Mkr (2 707)
 •  Soliditet 29,2 procent (29,3)

- Vårt utgångsläge är positivt med en välfylld orderstock, en bra projektmix, en väldimensionerad byggrättsportfölj samt en stark finansiell ställning. Marknadssituationen är fortsatt positiv med en stabil efterfrågan på totalmarknaderna i Sverige, Norge och Finland. Vår bredd i verksamheten gör också att vi kan möta nedgångar inom vissa produktområden med uppgångar inom andra, säger Jesper Göransson VD i Peab.

Denna information är sådan information som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2018 kl.08.00 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Jesper Göransson, VD och koncernchef 0431 89338

Charlotte Hagö, kommunikationschef 0725 334545

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

 • Absolut nödvändiga cookies
 • Prestanda-cookies
 • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.