Lönsam tillväxt och starkt orderläge

Oktober – december 2017

 •  Operativ nettoomsättning 14 794 Mkr (13 795)
 •  Operativt rörelseresultat 774 Mkr (641)
 •  Operativ rörelsemarginal 5,2 procent (4,6)
 •  Resultat före skatt 814 Mkr (668)
 •  Resultat per aktie 2,27 kr (1,90)
 •  Orderingång 12 060 Mkr (10 367)
 •  Kassaflöde före finansiering 1 508 Mkr (2 024)

Januari – december 2017

 •  Operativ nettoomsättning 50 267 Mkr (46 489)
 •  Operativt rörelseresultat 2 425 Mkr (2 075)
 •  Operativ rörelsemarginal 4,8 procent (4,5)
 •  Resultat före skatt 2 445 Mkr (2 050)
 •  Resultat per aktie 6,97 kr (5,85)
 •  Orderingång 45 247 Mkr (41 445)
 •  Orderstock 38 491 Mkr (33 572)
 •  Kassaflöde före finansiering 2 295 Mkr (2 651)
 •  Nettoskuld 1 216 Mkr (1 862)
 •  Soliditet 32,1 procent (29,7)
 •  Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 kr (3,60)

- Vi har under 2017 uppvisat tydliga förbättringar i våra verksamheter. Entreprenadverksamheterna i Bygg och Anläggning levererar stabila resultat och Industri och Projektutveckling redovisar betydande marginalförbättringar. Stabila marknadsutsikter, trots en avvaktande bostadsmarknad, tillsammans med en rekordhög orderstock och en stark finansiell position skapar bra förutsättningar för framtiden. säger Peabs VD Jesper Göransson.

Denna information är sådan information som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2018 kl. 08:00 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Jesper Göransson, VD och koncernchef 0431 89338

Charlotte Hagö, Kommunikationschef 0725 334545

Dokument

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

 • Absolut nödvändiga cookies
 • Prestanda-cookies
 • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.