Ökad omsättning med förbättrat rörelseresultat

Juli – september 2018

 • Nettoomsättning 12 445 Mkr (11 595)
 • Rörelseresultat 743 Mkr (714)
 • Rörelsemarginal 6,0 procent (6,2)
 • Resultat före skatt 750 Mkr (705)
 • Resultat per aktie 2,05 kr (1,98)
 • Orderingång 11 473 Mkr (10 651)
 • Kassaflöde före finansiering -876 Mkr (104)

Januari – september 2018

 • Nettoomsättning 37 388 Mkr (35 491)
 • Rörelseresultat 1 710 Mkr (1 665)
 • Rörelsemarginal 4,6 procent (4,7)
 • Resultat före skatt 1 679 Mkr (1 633)
 • Resultat per aktie 4,73 kr (4,70)
 • Orderingång 40 636 Mkr (35 960)
 • Orderstock 48 036 Mkr (40 211)
 • Kassaflöde före finansiering -1 970 Mkr (787)
 • Nettoskuld 4 441 Mkr (2 347)
 • Soliditet 29,4 procent (30,4)

– Den positiva utvecklingen för Peab fortsatte under tredje kvartalet och samtliga affärsområden förutom Projektutveckling redovisar förbättrade resultat. Marknadssituationen är fortsatt god med en stabil efterfrågan på totalmarknaderna i Sverige, Norge och Finland. Vår bredd i verksamheten gör att vi kan möta nedgångar inom vissa produktområden med uppgångar inom andra, säger Jesper Göransson VD i Peab.

Denna information är sådan information som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbuksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2018 kl 8.00 CET.
 
För ytterligare information, kontakta:

Jesper Göransson, VD och koncernchef, 0431-89338  

Camila Buzaglo, Kommunikationsdirektör, 070-5453269

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

 • Absolut nödvändiga cookies
 • Prestanda-cookies
 • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.