Peab ingår nytt ramavtal med statliga Specialfastigheter

Peab har tecknat ett rikstäckande ramavtal avseende större byggentreprenader till statliga Specialfastigheters ny-, om- och tillbyggnationer.

Peab är därmed en av några få utvalda entreprenörer som nu tecknat avtal. Avtalet avser entreprenader som är större än 100 MSEK inom Specialfastigheters befintliga fastighetsbestånd och eventuellt nya etableringar i Sverige. Det gäller i sju år. Peab har även sedan tidigare ett avtal med Specialfastigheter gällande mindre entreprenader.

Statliga Specialfastigheter har säkerhet som en av sina viktigaste frågor. Det kan handla om kriminalvårdsanstalter, domstolsbyggnader, vårdhem och försvarsfastigheter. Samtliga fastigheter är anpassade till verksamheter med höga krav på säkerhet i form av drifts-, person-, informations- och fysisk säkerhet.

I upphandlingen ställdes därför höga säkerhets- och skyddskrav samt krävdes stor erfarenhet av att utföra projekt i verksamheter som har pågående verksamhet 365 dagar om året och många gånger även dygnet runt. Ett par av utvärderingskriterierna gällde kostnadseffektivitet och risk- och möjlighetshantering avseende kostnad och kvalitet.

– Specialfastigheter ställer höga krav på att vi som leverantör delar deras värderingar avseende hållbarhet. På Peab arbetar vi aktivt med alla tre delarna inom hållbarhet, dvs miljö, ekonomisk och social hållbarhet och vår breda kompetens och stora erfarenhet i kombination med att vi finns representerade över hela landet, bidrog till att vi fick avtalet, säger Anders Bergeling, regionchef på Peab.

– Vi delar Specialfastigheters önskan om ett välorganiserat och förtroendefullt samarbete för att nå gemensamma mål och vi är oerhört stolta över att få förtroendet, säger Stefan Danielsson, affärsområdeschef Peab.

Ramavtalet löper initialt i två år, men kan förlängas ytterligare i två plus tre år.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Bergeling, regionchef Peab, 0733-37 46 00

Kajsa Jacobsson, presschef Peab, 0725-33 34 84

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.