Peab delårsrapport januari – mars 2019

Fortsatt stabil utveckling

Januari – mars 2019

 • Nettoomsättning 11 359 Mkr (11 490) 
 • Rörelseresultat 265 Mkr (290)
 • Rörelsemarginal 2,3 procent (2,5)
 • Resultat före skatt 269 Mkr (256)
 • Resultat per aktie 0,76 kr (0,74)
 • Orderingång 11 868 Mkr (12 906)
 • Orderstock 47 532 Mkr (43 055)
 • Kassaflöde före finansiering 559 Mkr (-390)
 • Nettoskuld 4 349 Mkr (1 709). Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick nettoskulden till 3 534 Mkr
 • Soliditet 31,5 procent (33,4). Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick soliditeten till 32,2 procent

  Under inledning en av 2019 ser vi en fortsatt stabilitet i verksamheten på en byggmarknad där efterfrågan totalt sett är god, men med olika förutsättningar beroende på geografi och produkt. För 2019 har vi ett starkt orderläge och bredden i verksamheten gör att vi kan möta nedgångar inom vissa produktområden med uppgångar inom andra, säger Jesper Göransson, VD och koncernchef för Peab.

För ytterligare information, kontakta:

Jesper Göransson, VD och koncernchef, telefon: 0431-89338

Kajsa Jacobsson, presschef, mobil: 0725-33 34 84

Denna information är sådan information som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbuksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj kl 13:00 CET.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

 • Absolut nödvändiga cookies
 • Prestanda-cookies
 • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.