Peab satsar vidare inom affärsområde Industri - förvärvar resterande aktier i Smidmek

Peab består av fyra samverkande affärsområden; Bygg, Anläggning, Industri och Projektutveckling. Affärsmodellen skapar kostnadseffektiva produkter och tjänster för bygg- och anläggningsmarknaderna i Sverige, Norge och Finland.

Redan tidigt i Peabs historia gjordes satsningar inom det som idag kallas affärsområde Industri och verksamheten har varit en bärande faktor bakom koncernens tillväxt och resultatgenerering genom åren. Affärsområdet levererar strategiska insatsvaror, produkter och tjänster till bygg- och anläggningsprojekt såsom beläggningar, ballast, betong, transporter, uthyrning av maskiner och kranar samt byggsystem. Verksamheten har också utvecklat en återvinningsverksamhet (Recycling) där återvunnet material återförs i tillverkningen av nya produkter.

2017 tecknade Peab avtal om att förvärva 60 procent av aktierna i AB Smidmek i Eslöv. Smidmek, som sedan dess varit en del av Byggsystem inom affärsområde Industri, levererar totallösningar för prefabricerade stommar i betong och stål samt tunnplåtskonstruktioner till byggnadsindustrin och övrig industri.

Som intern underentreprenör har bolaget integrerats väl i Peab samtidigt som en stor extern kundbas bibehållits. Bolaget har haft en hög tillväxt och en mycket positiv utveckling sedan förvärvet.

I samband med förvärvet slöts avtal om att resterande 40 procent av aktier skulle förvärvas inom en viss fastställd tid. Till följd av detta har bolaget till fullo varit konsoliderat i Peab.

Priset på resterande aktier grundas på företagets utveckling och intjäningsförmåga. Då företaget utvecklats bättre än bedömt innebär det ett högre pris på de resterande aktierna. Utifrån Peabs val av redovisningsmetod vid denna typ förvärv innebär det att effekten av förvärvet ska redovisas via resultaträkningen. Därav kommer resultatet inom affärsområde Industri att påverkas med -47 MSEK i fjärde kvartalet 2019.

– Tack vare en erfaren organisation har förvärvet tillfört Peab viktig kompetens inom stommar och vi är glada över att nu kunna slutföra det sista steget i affären. Verksamheten har integrerats väl och utvecklats mycket bra, till och med över förväntan, samtidigt som vi har utökat verksamheten med fler etableringar säger Johan Dagertun, Biträdande affärsområdeschef Industri.

Ny VD för Smidmek blir Victor Hallberg, som tidigare haft rollen som vice VD för bolaget. Han tillträder rollen som VD från och med den 1 januari 2020.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Dagertun, Biträdande affärsområdeschef, 0703-70 00 31

Kajsa Jacobsson, presschef Peab, 0725-33 34 84

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.