Ökad omsättning och stabilt rörelseresultat

Peabs delårsrapport januari – september 2019

 Juli – september 2019

 • Nettoomsättning 13 001 Mkr (12 445)
 • Rörelseresultat 727 Mkr (743). Förvärvskostnader 
  avseende affär med YIT har belastat med 40 Mkr
 • Rörelsemarginal 5,6 procent (6,0)
 • Resultat före skatt 706 Mkr (750)
 • Resultat per aktie 2,00 kr (2,05)
 • Orderingång 9 349 Mkr (11 473)
 • Kassaflöde före finansiering -341 Mkr (-876)

Januari – september 2019

 • Nettoomsättning 38 696 Mkr (37 388)
 • Rörelseresultat 1 813 Mkr (1 710)
 • Rörelsemarginal 4,7 procent (4,6)
 • Resultat före skatt 1 786 Mkr (1 679)
 • Resultat per aktie 5,09 kr (4,73)
 • Orderingång 32 034 Mkr (40 636)
 • Orderstock 43 821 Mkr (48 036)
 • Kassaflöde före finansiering -1 103 Mkr (-1 970)
 • Nettoskuld 7 942 Mkr (4 441). Exkluderat tillkommande
  IFRS 16, Leasingavtal uppgick nettoskulden till 7 169 Mkr
 • Soliditet 29,6 procent (29,4). Exkluderat tillkommande
  IFRS 16, Leasingavtal uppgick soliditeten till 30,1 procent

– Peab har under årets tre första kvartal ökat omsättningen och förbättrat rörelseresultatet. Våra strategiska satsningar fortsätter genom investeringar i verksamheten. Inom Projektutveckling ökar vi successivt innehavet av såväl utvecklingsprojekt som färdiga fastigheter. Inom Industri förbereder vi oss för övertagandet av verksamheter från YIT inom ballast och beläggning, vilket beräknas slutföras i början av nästa år, säger Jesper Göransson, VD och koncernchef för Peab.

För ytterligare information, kontakta:

Jesper Göransson, VD och koncernchef, nås via
Kajsa Jacobsson, presschef, mobil: 0725-33 34 84

Denna information är sådan information som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober, 2019, kl 8:00 CET.

Jesper Göransson VD och koncernchef Peab

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

 • Absolut nödvändiga cookies
 • Prestanda-cookies
 • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.