Peab drar tillbaka förslaget om ordinarie utdelning i sin helhet

Peabs styrelse har idag beslutat att dra tillbaka förslaget till årsstämman om ordinarie utdelning på 4,20 kronor per aktie i sin helhet.

Peabs styrelse fattade i samband med bokslutskommunikén beslut om att föreslå årsstämman om dels en oförändrad kontantutdelning om 4,20 kr per aktie, dels en extra utdelning av samtliga aktier i ett nybildat fastighetsbolag (Annehem Fastigheter).

Vid tidpunkten för beslutet hade inte den globala spridningen av coronaviruset börjat. Därefter har spridningen utvecklats till en pandemi, vilket i sin tur skapat mycket stor osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen i världen.

Byggverksamhet kännetecknas av långa ledtider mellan orderingång och färdigställda projekt. Peab har fram tills idag påverkats relativt lite av coronaviruset då merparten av produktionen är i gång. De långsiktiga effekterna av coronaviruset är däremot mycket svåra att bedöma och kommer bland annat att styras av orderingångens utveckling samt försäljningen av egenutvecklade bostäder och projekt. Det påverkas i sin tur av såväl djupet som längden på den ekonomiska nedgången i de länder där Peab har verksamhet.

Den 24 mars omprövade styrelsen beslutet avseende den extra utdelningen av samtliga aktier i Annehem Fastigheter. Strategin att bilda bolaget, dela ut och börsnotera bolaget ligger fast. Dock sköts beslutet om själva utdelningen och börsnoteringen fram tills osäkerheten minskat samt förutsättningarna förbättrats. Samtidigt meddelades att styrelsen avsåg att använda tiden fram till den 8 april till att följa utvecklingen och överväga om föreslagen ordinarie utdelning kan kvarstå eller behöver förändras.

Styrelsen och koncernledningen har idag, den 7 april, haft en genomgång av situationen med fokus på att identifiera åtgärder som behöver genomföras vid olika scenarier på den nordiska byggmarknaden. Huvudsyftet är att skapa förutsättningar för att kunna hantera kostnadsmassan i en minskad verksamhet, samtidigt som den långsiktiga produktionskapaciteten säkerställs. Exempel på åtgärder är korttidspermitteringar och utbildningsinsatser. Åtgärderna kommer att genomföras successivt och med utgångspunkt i hur marknaden utvecklas.

– Peabs finansiella position är fortsatt stark och verksamheten bedrivs på marknader med långsiktigt goda förutsättningar för tillväxt. Under rådande osäkerhet och med tanke på ökade kostnader genom framtida åtgärder finner styrelsen det lämpligt att dra tillbaka förslaget om ordinarie utdelning i sin helhet, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef i Peab.

Styrelsens ambition är att löpande utvärdera utdelningskapaciteten och beroende av utvecklingen kunna fatta beslut om såväl kontantutdelning som tidpunkt för utdelning av samtliga aktier i Annehem Fastigheter.

 

För ytterligare information, kontakta:                                                                        

Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab, nås genom Juha Hartomaa, IR-chef Peab, mobil: 0725-33 31 45

 

Denna information är sådan som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2020 kl. 14.00 CET.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.