Delårsrapport Peab: Stabilt kvartal men ökad osäkerhet

Peabs delårsrapport januari – mars 2020

– Första kvartalet 2020 får betraktas som unikt. Vi gick in i året med stabila marknadsutsikter men när vi stängde böckerna var bilden dramatiskt annorlunda. De underliggande resultaten från affärsområdena var stabila i kvartalet och Peabs goda finansiella ställning, höga orderläge samt en väl beprövad affärsmodell utgör en bra bas för att möta en ökad osäkerhet, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.

Sammanfattning enligt segmentsredovisning:

 • Nettoomsättning 11 638 Mkr (11 663)
 • Rörelseresultat 211 Mkr (266)
 • Rörelsemarginal 1,8 procent (2,3)
 • Resultat före skatt 141 Mkr (276)
 • Resultat per aktie 0,41 kr (0,77)
 • Orderingång 12 608 Mkr (11 868)
 • Orderstock 44 151 Mkr (47 532)
 • Kassaflöde före finansiering 1 597 Mkr (1 256)
 • Nettoskuld 4 186 Mkr (5 323)
 • Soliditet 33,8 procent (31,6)
 • Fastighetsbolaget Annehem Fastigheter bildat
 • Förvärv av beläggnings- och ballastverksamhet från YIT slutfördes den 1 april 2020
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab, nås genom Juha Hartomaa, IR-chef Peab, 0725-33 31 45

 

Denna information är sådan information som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2020, kl. 13:00 CET.

Jesper Göransson

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

 • Absolut nödvändiga cookies
 • Prestanda-cookies
 • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.